CRMOnline

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

5 Lợi ích của phần mềm SuiteCRM mang lại

Lợi ích SuiteCRM mang lại cho doanh nghiệp.

1. Đầy Đủ Tính Năng:

Quản lý thông tin khách hàng, lịch sử làm việc với khách hàng, quản lý các hoạt động liên quan đến khách hàng (cuộc hẹn, cuộc gọi, email), quản lý các chiến dịch marketing, quản lý khảo sát khách hàng (Servey), quản lý lịch làm việc cá nhân, làm việc nhóm (phòng ban), thống kê, báo cáo,…v.v…….

suitecrm việt nam
5 lợi ích của phần mềm suitecrm

2. Chạy Trên Nền Web:

Có thể truy cập ở mọi nơi, hỗ trợ không giới hạn số lượng người dùng. Có thể cài đặt trên mạng cục bộ (LAN) hoặc mạng diện rộng hoặc mạng toàn cầu (Internet). Được tích hợp sẵn giao diện cho thiết bị di động (mobile, tablet, ipad).

3. Khả Năng Tùy Biến Cao:

Có thể thêm bớt trường dữ liệu, chỉnh sữa nhãn, thay đổi giá trị hộp sổ xuống (dropdown box) cho các đối tượng một các dễ dàng. Tận dụng khả năng này của SuiteCRM để tùy biến SuiteCRM cho phù hợp với quy trình làm việc cũng như lưu trữ của từng công ty.

4. Khả Năng Tính Hợp:

SuiteCRM có thể tích hợp với các hệ thống khác thông qua cơ chế Web API để tạo nên một hệ thống hoàn chỉnh khi sử dụng.

5. Khả Năng Bảo Mật Cao:

Mỗi người dùng muốn sử dụng hệ thống đều cần có tên đăng nhập và mật khẩu. Hệ thống có thể thiết lập người dùng đăng nhập qua 2 bước xác thực (khi đăng nhập người dùng sẽ được cung cấp 1 mã xác thực qua email ).

Người dùng được phân quyền theo mô hình nhóm người dùng với Role được tạo và thiết lập từ hệ thống của người quản trị. Hiện tại có 3 cấp độ phân quyền:

  • Phân quyền truy cập: Người dùng được phép thấy chức năng nào ?
  • Phân quyền thao tác: Người dùng được phép làm gì trên chức năng đó (Được thêm mới dữ liệu, được sửa, được xóa,…?)
  • Phân quyền dữ liệu: Dữ liệu của mình ai sẽ thấy ? (Có thể xem được dữ liệu của mình, của người khác hoặc không xem được,….)

 

———————————————

LONGPHATCRM| Phần mềm CRM quản lý và chăm sóc khách hàng online mọi lúc, mọi nơi, đơn giản, dể sử dụng, tùy biến theo yêu cầu khách hàng trên nền suitecrm.

 

>> Bài viết liên quan:

Liên hệ