CRMOnline

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

5. Quản lý ticket

Quản lý tickets trên CRM

Quản lý tickets trên CRM Trong chăm sóc khách hàng, việc ghi nhận và giải quyết các phản hồi (complain) của khách hàng luôn đóng vai trò cốt lõi và không thể thiếu. Với tính năng Quản lý tickets trên...
Liên hệ