CRMOnline

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Tính năng crm

1. Quản lý bán hàng

Quản lý khách hàng Quản lý khách hàng bằng phần mềm CRM Quản lý khách hàng là[...]

2. Quản lý marketing

Tích hợp zalo OA với phần mềm crm Long Phát | Phần mềm suitecrm Tích hợp zalo OA[...]

3. Quản lý công việc

Quản lý giao việc cho nhân viên Quản lý giao việc cho nhân viên trên CRM Có câu[...]

4. Quảnlý KPI

Quản lý kpi Quản lý KPI trên phần mềm CRM Sự phát triển ổn định và kết quả kinh[...]

5. Quản lý ticket

Quản lý tickets trên CRM Quản lý tickets trên CRM Trong chăm sóc khách hàng[...]

6. Quản lý lương

Quản lý tăng ca Quản lý tăng ca trên phần mềm CRM Làm thêm giờ (tăng ca) là yêu[...]

8. Quản lý kho

Quản lý nhập kho Quản lý nhập kho Chức năng quản lý nhập kho là một phần quan[...]

7. Quản lý sản phẩm / Hàng hóa

Quản lý sản phẩm Quản lý sản phẩm trên CRM Tính năng quản lý sản phẩm hàng hóa[...]

10. Quản lý báo cáo

Thống kê khách hàng không phát sinh đơn hàng trong khoảng thời gian Thống kê[...]

9. Quản lý công nợ và lợi nhuận

Quản lý lợi nhuận Quản lý lợi nhuận trên CRM Quản lý lợi nhuận và công nợ là quy[...]

11. Quản lý hệ thống

Phân quyền theo mô hình công ty Phân quyền theo mô hình công ty trên CRM Mô hình[...]

12. Quản lý mobile app crm

Danh sách tính năng mobile app crmonline 2024 Danh sách tính năng mobile app[...]
Liên hệ