CRMOnline

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Tính năng crm online

Danh sách tính năng mobile app crmonline 2024

Danh sách tính năng mobile app CRMOnline 2024 I) Tính năng chính của app mobile[..]

Tích hợp tổng đài ip call center vào crm

Giải pháp tích hợp tổng đài IP Call Center vào CRM 1. Vấn đề mà doanh nghiệp bạn[..]

Quản lý tồn kho

Quản lý tồn kho trên phần mềm crm   Chức năng quản lý tồn kho là một phần[..]

Quản lý kho

Quản lý kho trên phần mềm crm Chức năng quản lý kho là một phần quan trọng trong[..]

Quản lý sản phẩm

Quản lý sản phẩm trên CRM Tính năng quản lý sản phẩm hàng hóa là một phần quan[..]

Quản lý chuyển kho

Quản lý chuyển kho Chức năng quản lý chuyển kho là một phần quan trọng trong quá[..]

Quản lý xuất kho

Quản lý xuất kho Chức năng quản lý xuất kho là một phần quan trọng trong quản lý[..]

Quản lý nhập kho

Quản lý nhập kho Chức năng quản lý nhập kho là một phần quan trọng trong quản lý[..]

Báo cáo quản trị tổng quan trên crm | BI Report

Báo cáo quản trị tổng quan trên crm | BI Report   Với báo cáo quản trị tổng[..]

Quản lý giao việc cho nhân viên

Quản lý giao việc cho nhân viên trên CRM Có câu “Nếu muốn đi nhanh bạn hãy đi[..]

Quản lý tickets trên CRM

Quản lý tickets trên CRM Trong chăm sóc khách hàng, việc ghi nhận và giải quyết[..]

Tự động chia sẻ khách hàng tiềm năng cho nhân viên

Tự động chia sẻ khách hàng tiềm năng cho nhân viên Chia sẻ dữ liệu khách hàng[..]
Liên hệ