CRMOnline

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Báo cáo quản trị tổng quan trên crm | BI Report

 

Với báo cáo quản trị tổng quan dữ liệu trên CRM này giúp cho nhà quản lý có cái nhìn tổng toàn vẹn về dữ liệu được sử dụng thế nào trên crm. Người dùng có thể lọc theo thời gian, theo người dùng.

Báo cáo quản trị tổng quan trên crm | BI Report

1)  KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG: Tổng hợp số lượng và doanh số khách hàng tiềm năng theo tình trạng Mới, Đang liên hệ, Ngừng chăm sóc

2) KHÁCH HÀNG: Tổng hợp số lượng và doanh thu phát sinh của khách hàng theo tình trạng phát sinh nhu cầu, đã mua hàng 

3) TẠM ỨNG: Tổng hợp số lượng và tổng tiền đã tạm ứng theo tình trạng thanh toán

4) PHIẾU CHI: Tổng hợp số lượng và tổng tiền đã chi theo tình trạng thanh toán

5) PHIẾU THU: Tổng hợp số lượng và tổng tiền đã thu theo tình trạng thanh toán

6) CƠ HỘI BÁN HÀNG: Tổng hợp số lượng và doanh số dự kiến theo từng bước bán hàng của doanh nghiệp ( tìm hiểu nhu cầu, đề xuất báo giá, thương lượng đàm phán, chốt thắng, chốt thua).

7) ĐƠN HÀNG: Tổng hợp số lượng đơn hàng và doanh thu theo tình trạng thanh toán của đơn hàng ( Đã tạm ứng, Đã thanh toán,…)

8) BÁO GIÁ: Tổng hợp số lượng báo giá và doanh số theo tình trạng

9) HỢP ĐỒNG: Tổng hợp số lượng hợp đồng  và doanh thu theo tình trạng

10) CUỘC GỌI: Tổng hợp số lượng cuộc gọi theo tình trạng

11) CUỘC GẶP: Tổng hợp số lượng cuộc gặp theo tình trạng

12) CÔNG VIỆC: Tổng hợp số lượng công việc được giao theo tình trạng

13) TICKETS: Tổng hợp số lượng sự vụ được giao theo tình trạng

CRMOnline nền tảng chuyển đổi số độc quyền của Long Phát CRM được xây dựng và phát triển hơn 12 năm trên nền suitecrm, phần mềm mã nguồn mở số 1 thế giới hiện nay.

Liên hệ