CRMOnline

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

10. Quản lý báo cáo

Thống kê khách hàng không phát sinh đơn hàng trong khoảng thời gian

Thống kê khách hàng không phát sinh đơn hàng trong khoảng thời gian Chăm sóc khách hàng luôn là một khía cạnh mà doanh nghiệp nào cũng mong muốn làm được tốt, nhưng kết quả thực sự không như nhiều các...

Báo cáo quản trị tổng quan trên crm | BI Report

Báo cáo quản trị tổng quan trên crm | BI Report   Với báo cáo quản trị tổng quan dữ liệu trên CRM này giúp cho nhà quản lý có cái nhìn tổng toàn vẹn về dữ liệu được sử dụng thế nào trên crm...

Quản lý tồn kho

Quản lý tồn kho trên phần mềm crm   Chức năng quản lý tồn kho là một phần quan trọng trong hệ thống quản lý kho của một doanh nghiệp. Nó giúp giám sát và kiểm soát số lượng và giá trị của hàng...
Liên hệ