0911.536.678

Sự Khác Biệt Giữa CRM Và Phần Mềm Tự Động Hóa Tiếp Thị Là Gì? (P1)

Sự Khác Biệt Giữa CRM Và Phần Mềm Tự Động Hóa Tiếp Thị Là Gì? (P1)

  • Phần mềm quản lý quan hệ khách hàng và phần mềm tự động hóa tiếp thị là khác nhau. Nếu bạn ngạc nhiên về điều này, điều đó ổn.
  • Theo mệnh giá, chúng dường như là cùng một thứ. Trong thực tế, họ phục vụ hai mục đích riêng biệt.
  • Các nhà lãnh đạo tiếp thị và bán hàng cần hiểu sự khác biệt giữa các loại phần mềm này để chọn hệ thống tốt nhất cho nhóm của họ và cải thiện quy trình của công ty.
  • Hệ thống sai có thể làm chậm hoặc phá vỡ kênh của doanh nghiệp và gây hại cho lợi nhuận của nó.
  • Hôm nay, chúng tôi sẽ giúp bạn phân biệt giữa CRM và phần mềm tự động hóa tiếp thị và xác định xem doanh nghiệp của bạn cần gì.

Sự Khác Biệt Chính Giữa CRM Và Phần Mềm Tự Động Hóa Tiếp Thị Là Gì?

  • Một Trong Những Khác Biệt Chính Giữa Hai Loại Phần Mềm Này Là Người Mà Chúng Nhắm Đến.
  • Chủ Yếu, Phần Mềm CRM Tập Trung Vào Bán Hàng, Trong Khi Phần Mềm Tự Động Hóa Tiếp Thị Tập Trung Vào Tiếp Thị.
  • Marketo , nhà cung cấp phần mềm tự động hóa tiếp thị hàng đầu, mô tả phần mềm tự động hóa tiếp thị như một hệ thống cho phép các công ty hợp lý hóa, tự động hóa và đo lường các nhiệm vụ và quy trình tiếp thị.
  • Tiếp tục đi xuống kênh tiếp thị, nhà cung cấp phần mềm CRM hàng đầu của Salesforce , định nghĩa CRM là: Một chiến lược để quản lý tất cả các tương tác của công ty bạn với khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng.
  • Hệ thống CRM lưu thông tin như địa chỉ, tên, số điện thoại của khách hàng và các tương tác với công ty.

Sự Khác Biệt Giữa CRM Và Phần Mềm Tự Động Hóa Tiếp Thị Là Gì? (P1)

Hãy tìm hiểu sâu hơn một chút về sự khác biệt này trong phần tiếp theo (tt)

LONGPHAT CRM| Phần mềm quản lý và chăm sóc khách hàng crm online đơn giản, dễ sử dụng, tùy biến dễ dàng theo yêu cầu của từng doanh nghiệp trên nền tảng SuiteCRM.

Share bài viết:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on vk
Share on odnoklassniki

Bài viết liên quan:

CRMOnline là gì

CRMOnline là gì CRMOnline là một phần mềm CRM (Customer Relationship Management) tiên tiến được thiết kế để giúp các doanh nghiệp quản lý và

Xem chi tiết >>