CRMOnline

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Hướng Dẫn Phân Quyền Trên SuiteCRM

 • Trong quá trình triển khai phần mềm CRM cho doanh nghiệp thông thường sẽ gặp phải vấn đề phân quyền cho nhân viên.
 • Làm sao có thể phân quyền theo mô hình tổ chức của công ty một cách hợp lý nhất ?
 • Thông thường bạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn nếu như chúng ta không năm vững việc tổ chức và phân quyền cho người dùng.
 • Với phần mềm quản lý khách hàng – SuiteCRM bạn có thể phân quyền theo mô hình nhóm hoặc mô hình tổ chức của công ty một cách linh hoạt từ người dùng đầu cuối ( Người dùng có thể định nghĩa và phân quyền cho phù hợp với sơ đồ tổ chức của mình).
Hướng Dẫn Phân Quyền Trên SuiteCRM
Hướng Dẫn Phân Quyền Trên SuiteCRM

Ví dụ bên trên là 1 mô hình tổ chức cơ bản của một doanh nghiệp.

 • Nhóm A: có trưởng phòng A có thể xem được dữ liệu của Nhân viên 1 và Nhân viên 2. Nhân viên 1 và Nhân viên 2 dữ liệu của ai người đó thấy (không thấy được dữ liệu của nhau).
 • Nhóm B: có trưởng phòng B có thể xem được dữ liệu của Nhân viên 1 và Nhân viên 2. Nhân viên 1 và Nhân viên 2 dữ liệu của ai người đó thấy (không thấy được dữ liệu của nhau).
 • Trưởng Phòng A và Trưởng Phòng B không thấy được dữ liệu của nhau.
 • Nhóm Giám Đốc: Xem được toàn bộ dữ liệu của Nhóm A và Nhóm B

Từ mô hình các bạn có thể linh hoạt thay đổi cho mô hình công ty có nhiều chi nhánh,….

Để phân quyền được trên phần mềm quản lý và chăm sóc khách hàng  SuiteCRM (Với quyền quản trị của hệ thống là Admin) chúng ta thực hiện các bước sau đây:

 • Bước 1: Tạo Role cho người dùng (Quyền thêm, lưu, sửa, xóa,…)
 • Bước 2: Tạo nhóm người dùng (Tương ứng với mô hình nhóm hoặc mô hình tổ chức của công ty)
 • Bước 3:  Đưa người dùng vào trong nhóm
 • Bước 4:  Đưa role vào trong nhóm
 • Bước 5: Phân quyền cho trưởng nhóm
 • Bước 6: Repair lại hệ thống 

Xem chi tiết hướng dẫn phân quyền trên SuiteCRM  tại đây

CRMOnline | Phần mềm quản lý và chăm sóc khách hàng Online đơn giản, dễ sử dụng, tùy biến theo yêu cầu của từng doanh nghiệp trên nền tảng SuiteCRM.

Liên hệ