0911.536.678

Quản lý tồn kho

Quản lý tồn kho trên phần mềm crm   Chức năng quản lý tồn kho là một phần quan trọng trong hệ thống quản lý …

Xem chi tiết >>
Báo cáo quản trị tổng quan trên crm | BI Report

Báo cáo quản trị tổng quan trên crm | BI Report

Báo cáo quản trị tổng quan trên crm | BI Report   Với báo cáo quản trị tổng quan dữ liệu trên CRM này giúp …

Xem chi tiết >>
Thống kê khách hàng không phát sinh đơn hàng trong khoảng thời gian

Thống kê khách hàng không phát sinh đơn hàng trong khoảng thời gian

Thống kê khách hàng không phát sinh đơn hàng trong khoảng thời gian Chăm sóc khách hàng luôn là một khía cạnh mà doanh nghiệp …

Xem chi tiết >>