0911.536.678

Quản lý tickets trên CRM

Quản lý tickets trên CRM Trong chăm sóc khách hàng, việc ghi nhận và giải quyết các phản hồi (complain) của khách hàng luôn đóng …

Xem chi tiết >>