0911.536.678

Phân cấp quyền quản trị cho người dùng

Xem chi tiết >>
phân quyền trên crm

Phân quyền theo mô hình công ty

Phân quyền theo mô hình công ty trên CRM Mô hình phân quyền áp dụng cho doanh nghiệp trên SuiteCRM Khi nói đến việc triển …

Xem chi tiết >>
Tổng đài voip

Tích hợp tổng đài ip call center vào crm

Giải pháp tích hợp tổng đài IP Call Center vào CRM 1. Vấn đề mà doanh nghiệp bạn có thể đang gặp phải ?  KHÔNG …

Xem chi tiết >>