CRMOnline

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Phân quyền theo mô hình công ty trên CRM

Mô hình phân quyền áp dụng cho doanh nghiệp trên SuiteCRM

Khi nói đến việc triển khai hệ thống phần mềm CRM thì không thể không nhắc đến vấn đề phân quyền. Bạn luôn nhận được các câu hỏi của khách hàng từ cấp quản trị –> cấp quản lý —> cho đến nhân viên :

  1.  Dữ liệu khách hàng của công ty có bị mất hay không?
  2.  Dữ liệu của tôi (nhân viên) ai sẽ được thấy?
  3.  Tôi muốn dữ liệu của Vùng nào vùng đó thấy ?
  4.  Tôi muốn dữ liệu của chi nhánh nào chi nhánh đó thấy?
  5. ….

Và còn rất nhiều vấn đề liên quan đến việc phân quyền trên CRM mà doanh nghiệp gặp phải. Điều này cũng là tất yếu và bắt buộc phải có của doanh nghiệp vì dữ liệu khách hàng là nguồn sống của từng doanh nghiệp.

Nói đến phân quyền trên CRM thì mình cần phân biệt 2 phần:

1/ Phần mềm được cài đặt trên Server:

  • Vấn đề dữ liệu khách hàng có bị mất hay không ? Yếu tố bảo mật đầu tiên là từ người quản trị Server phải thường xuyên backup định kỳ hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng,…..

2/ Tiếp sau đó mới nói đến vấn đề phân quyền trên phần mềm CRM.

Thông thường sẽ có 3 cấp độ phân quyền như sau:

  • Phân quyền truy cập: Người dùng sẽ được cung cấp tài khoản (username) và mật khẩu (password) để đăng nhập vào hệ thống quản lý khách hàng của mình.
  • Phân quyền thao tác: Khi truy cập vào được hệ thống quản lý khách hàng rồi thì mới có thể thao tác được gì trên đó (Được thêm, được sửa, được xóa, được import, được export, được sửa hàng loạt ).
  • Phân quyền dữ liệu: Phần này sẽ trả lời cho câu hỏi Dữ liệu của tôi ai thấy ? ( nhân viên cùng cấp có thấy không? Quản lý của tôi có thấy không?…). Những vấn đề này tùy thuộc vào mô hình phân quyền mà được áp dụng vào từng doanh nghiệp.

Tính năng mới trên phần mềm suitecrm 2020 tại Việt Nam

Với giải pháp phần mềm crm của CrmOnline  thì mô hình phân quyền có thể áp dụng theo cơ chế: Vùng Miền / Chi Chánh và Nhân Viên. Mô hình đã được tùy biến trên nền SuiteCRM và triển khai áp dụng thành công cho nhiều khách hàng lớn tại Việt Nam: Nhất Tín Logistics, Tổng công ty bưu điện Việt Nam – VNPost, Sovigaz,….

 

LONGPHAT CRM– Đơn vị tiên phong tư vấn và triển khai phần mềm crmonline chuyên sâu cho doanh nghiệp trên nền suitecrm tại Việt Nam.

Liên hệ