0911.536.678

4 bước dễ dàng tìm kiếm khách hàng và khách hàng mới

4 bước dễ dàng tìm kiếm khách hàng và khách hàng mới   Việc tìm kiếm khách hàng doanh nghiệp mất nhiều thời gian. Bạn …

Xem chi tiết >>

Cải thiện chăm sóc khách hàng spa với marketing automation 

Cải thiện chăm sóc khách hàng Spa với kịch bản Marketing Automation Bạn muốn Cải thiện dịch vụ chăm sóc khách hàng Spa của mình. …

Xem chi tiết >>

CRM Marketing

CRM Marketing CRM Marketing là quản lý quan hệ khách hàng kết hợp với tool CRM. Hỗ trợ các nhà tiếp thị marketer trong việc …

Xem chi tiết >>

Chiến lược xây dựng CRM Marketing mối quan hệ

Chiến lược xây dựng CRM Marketing mối quan hệ CRM Marketing mối quan hệ, với xu hướng cạnh tranh ngày càng cao, chi phí thu …

Xem chi tiết >>