0911.536.678

Quản lý lương trên phần mềm CRM

Một trong các nhân tố gắn liền với quyền lợi và công sức làm việc của người lao động, cũng như tạo nên động lực làm việc hơn cho nhân viên đó là tiền lương, tiền thưởng và tiền hoa hồng. Trong đó, tiền lương còn là một yếu tố thể hiện ra chi phí cấu thành nên giá trị của sản phẩm / dịch vụ do doanh nghiệp tạo ra. Chính vì vậy, tiền lương là mối quan tâm của cả người lao động và người sử dụng lao động. Để sử dụng hiệu quả sức lao động, tiết kiệm chi phí, tăng tích lũy, tăng thu nhập cho công ty và quản lý người lao động thì buộc doanh nghiệp phải quản lý tiền lương. Và quản lý lương trên phần mềm CRM là một trong các lựa chọn đúng đắn.

Phần mềm CRMOnline với tính năng quản lý tiền lương giúp tiết kiệm thời gian và giảm bớt gánh nặng cho bộ phận nhân sự bằng cách tự động hóa các thao tác cũng như cho phép doanh nghiệp kiểm soát toàn bộ quy trình và dữ liệu quản lý tiền lương nhân viên, với các chức năng chính như sau.

1. Hồ sơ lương

Mỗi nhân viên khi vào làm việc sẽ được tạo một hồ sơ lương chứa dữ liệu như lương cơ bản, phụ cấp, số ngày làm việc, số giờ, % hoa hồng,…

2. Quản lý các thông số lương trong tháng

Bảng thông số lương được dùng cho riêng mỗi tháng, không cố định. Vì vậy hệ thống sẽ dựa vào các thông số có trên bảng để tính lương cho mỗi tháng.
Các trường hợp cần cộng dồn số liệu như giờ tăng ca của nhân viên, người dùng cần phải tự cộng dồn để nhập trực tiếp con số tổng trên bảng thông số lương (hệ số tăng ca người dùng tự nhân)
Sau khi nhập dữ liệu vào cần phải chọn vào nút LƯU DỮ LIỆU thì hệ thống mới có thể ghi nhận để tính lương.

Ngày tăng ca và nghỉ phép trong bảng THÔNG SỐ LƯƠNG sẽ được cộng với các phiếu tăng ca/ nghỉ phép trong QUẢN LÝ TĂNG CA / NGHỈ PHÉP.

3. Quản lý tạm ứng lương

Tại tính năng quản lý lương trên CRM, có thể tạo ghi nhận các phiếu tạm ứng lương cho nhân viên để hệ thống sẽ trừ vào lương cuối tháng. Gồm các thuộc tính: nhân viên, số tiền, thương thức thanh toán, mô tả.

4. Xem dữ liệu bảng lương

Bảng lương là nơi hiển thị dữ liệu chi tiết về lương của từng nhân viên gồm: Lương thực lãnh, lương cơ bản, tổng phụ cấp, tổng thưởng, tổng phạt, tổng tăng ca, nghỉ phép,…
Công thức tính lương thực lãnh như sau:
Lương thực lãnh = Lương làm việc + Lương tăng ca + Phụ cấp + Thưởng – Phạt – Tạm ứng + Hoa hồng dịch vụ + Hoa hồng thao tác
CRMOnlinenền tảng chuyển đổi số độc quyền của Long Phát được xây dựng và phát triển hơn 12 năm trên nền suitecrm, phần mềm mã nguồn mở số 1 thế giới hiện nay.

Có thể bạn quan tâm

    DÙNG THỬ CRM 14 NGÀY MIỄN PHÍ