0911.536.678

Quản lý đơn hàng trên CRM

Quản lý đơn hàng

Quản lý đơn hàng trên CRM Quản lý đơn hàng là quá trình theo dõi tình trạng đơn hàng và xử lý các công đoạn …

Xem chi tiết >>

Quản lý thu chi

Quản lý thu chi bằng phần mềm CRM Trong thời đại kinh doanh, buôn bán phát triển như hiện nay, việc quản lý thu chi …

Xem chi tiết >>
Tích hợp in bill trên crm

Tích hợp in bill trên đơn hàng

Tích hợp in bill trên đơn hàng bằng phần mềm CRM Giai đoạn xuất hóa đơn và thanh toán là một trong những bước quan …

Xem chi tiết >>
Leadcard View

Quản lý khách hàng

Quản lý khách hàng bằng phần mềm CRM Quản lý khách hàng là một khía cạnh quan trọng trong mọi doanh nghiệp. Việc hiệu quả …

Xem chi tiết >>
Tổng đài voip

Tích hợp tổng đài ip call center vào crm

Giải pháp tích hợp tổng đài IP Call Center vào CRM 1. Vấn đề mà doanh nghiệp bạn có thể đang gặp phải ?  KHÔNG …

Xem chi tiết >>