0911.536.678

Tự động chia sẻ khách hàng tiềm năng cho nhân viên

Tự động chia sẻ khách hàng tiềm năng cho nhân viên Chia sẻ dữ liệu khách hàng cho các nhân viên là rất cần thiết …

Xem chi tiết >>

Tự động chia khách hàng tiềm năng cho nhân viên

Tự động chia khách hàng tiềm năng cho nhân viên Tính năng tự động chia KHTN cho nhân viên trên phần mềm CRMOnline còn được …

Xem chi tiết >>

Tự động chia khách hàng cho nhân viên

Tự động chia khách hàng cho nhân viên Tính năng tự động chia khách hàng cho nhân viên trên phần mềm CRMOnline còn được gọi …

Xem chi tiết >>

Tự động chia sẻ khách hàng cho nhân viên

Tự động chia sẻ khách hàng cho nhân viên Chia sẻ dữ liệu khách hàng cho các nhân viên là rất cần thiết và không …

Xem chi tiết >>

Quản lý gởi email tự động hàng loạt cho khách hàng

Quản lý gởi email tự động hàng loạt cho khách hàng Email marketing là hình thức các doanh nghiệp sử dụng email (thư điện tử) mang …

Xem chi tiết >>
Tích hợp Facebook Lead Ads với phần mềm crmonline Long Phát

Tích hợp Facebook Lead Ads với phần mềm crmonline

Tích hợp Facebook Lead Ads với phần mềm crmonline Long Phát Với phần mềm quản lý quan hệ khách hàng (CRM), các doanh nghiệp có …

Xem chi tiết >>

Tích hợp zalo OA với phần mềm crm Long Phát | Phần mềm suitecrm

Tích hợp zalo OA với phần mềm crm Long Phát | Phần mềm suitecrm Zalo Notification Service (ZNS) cho phép doanh nghiệp quản lý các …

Xem chi tiết >>

Tích hợp website, landing page

Giải pháp CRM tích hợp website, landing page 1/ Hiện trạng và khó khăn doanh nghiệp bạn có thể đang gặp phải ? ? Không …

Xem chi tiết >>