CRMOnline

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Tự động chia khách hàng tiềm năng cho nhân viên

Tính năng tự động chia KHTN cho nhân viên trên phần mềm CRMOnline còn được gọi là tính năng phân giao khách hàng tiềm năng (lead) tự động. Đây là tính năng tự gán khách hàng tiềm năng cho một nhóm có nhiều người dùng, với một chiến dịch đã được cấu hình sẵn.

Các bước cơ bản của tính năng tự động chia KHTN cho nhân viên trên CRMOnline như sau:

1. Chia sẻ THỦ CÔNG khách hàng tiềm năng (KHTN) cho nhân viên

Trên giao diện chỉnh sửa thông tin một khách hàng tiềm năng cụ thể, chọn các nhân viên được chia KHTN đó tại mục giao cho. Có thể thêm nhiều nhân viên được gán cho khách hàng tiềm năng đó.

2. Chia tự động theo chiến dịch và một nhóm nhân viên được chỉ định trước:

Tạo điều kiện chia KHTN theo chiến dịch (có sẵn hoặc tự tạo) tại mục thiết lập hệ thống

  • Tên: Nhập tên cho thiết lập hệ thống
  • Chỉ định cho: Hệ thống mặc định là tài khoản người dùng đang tạo, có thể thay đổi người dùng
  • Loại ứng dụng: chọn “Tự động gán Lead”
  • Campaign Lead: Chọn chiến dịch đã có sẵn để chia lead tự động

   Hình ảnh bên dưới thể hiện cho một điều kiện. Đó là tất cả các khách hàng tiềm năng (lead) có trong chiến dịch được chọn, sẽ tự động được chia đều cho tất cả người dùng (users) ở thanh người dùng bên dưới.

 • Gán các khách hàng tiềm năng (lead) qua hành động Mass Update tại giao diện quản lý khách hàng tiềm năng vào chiến dịch. Từ đó chiến dịch được tự động chia cho người dùng

Các mục chính nên chọn trong chức năng chia khách hàng tiềm năng tự động cho nhân viên theo chiến dịch:

 • Chiến dịch: chọn tên chiến dịch để chứa các khách hàng tiềm năng vừa chọn
 • Tình trạng chăm sóc: chọn lead gán tự động

Thời gian chạy tự động do admin thiết lập:

 • Tùy theo cấu hình tự động gán và lựa chọn thời gian chạy, phần mềm sẽ tự động gán theo các hình thức: gán liên tục, gán trong vòng 1 phút, trong vòng 5 phút,… qua Lịch Biểu của hệ thống
  • Tên công việc: Tên của lịch biểu
  • Công việc: Chọn “tự động gán Lead”
  • Tình trạng: có thể chọn “Đang hoạt đông” khi sử dụng hoặc “Không hoạt động” khi ngừng sử dụng.
  • Khoảng thời gian: thiết lập thời gian để hệ thống gán lead tự động.
  • Ngày & thời gian bắt đầu: Chọn ngày và thời gian bắt đầu lịch biểu
  • Ngày & thời gian kết thúc: Chọn ngày và thời gian kết thúc lịch biểu
   Sau khi các khách hàng tiềm năng được chia cho nhân viên hoàn thành, mục tình trạng chăm sóc từ “Lead gán tự động sẽ chuyển thành “Lead đã được gán” để người quản lý dễ theo dõi và tracker lại khi cần.

CRMOnline nền tảng chuyển đổi số độc quyền của Long Phát CRM được xây dựng và phát triển hơn 12 năm trên nền suitecrm, phần mềm mã nguồn mở số 1 thế giới hiện nay.

Liên hệ