CRMOnline

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Tự động chia khách hàng cho nhân viên

Tính năng tự động chia khách hàng cho nhân viên trên phần mềm CRMOnline còn được gọi là tính năng phân giao khách hàng (Account) tự động. Đây là tính năng tự gán khách hàng cho một nhóm có nhiều người dùng, với một chiến dịch đã được cấu hình sẵn.

Các bước cơ bản của tính năng tự động chia khách hàng cho nhân viên trên CRMOnline như sau

1. Tạo điều kiện chia khách hàng theo chiến dịch (có sẵn hoặc tự tạo) tại mục Thiết lập hệ thống:

 • Tên: Nhập tên cho thiết lập hệ thống
 • Chỉ định cho: Hệ thống mặc định là tài khoản người dùng đang tạo, có thể thay đổi người dùng
 • Loại ứng dụng: chọn “Tự động gán Account”
 • Campaign Lead: Chọn chiến dịch đã có sẵn để chia khách hàng tự động

 

Hình ảnh bên dưới thể hiện cho một điều kiện. Đó là tất cả các khách hàng (Account) có trong chiến dịch được chọn, sẽ tự động được chia đều cho tất cả người dùng (users) ở thanh người dùng bên dưới.

2. Gán các khách hàng (Account) qua hành động Mass Update tại giao diện quản lý khách hàng vào chiến dịch. Từ đó chiến dịch được tự động chia cho người dùng

Các mục chính nên chọn:

 • Chiến dịch: chọn tên chiến dịch để chứa các khách hàng vừa chọn
 • Tình trạng chăm sóc: chọn account gán tự động

 

3. Thiết lập thời gian chạy:

Tùy theo cấu hình tự động gán và lựa chọn thời gian chạy, phần mềm sẽ tự động gán theo các hình thức: gán liên tục, gán trong vòng 1 phút, trong vòng 5 phút,… qua Lịch Biểu của hệ thống

 • Tên công việc: Tên của lịch biểu
 • Công việc: Chọn “tự động gán Account”
 • Tình trạng: có thể chọn “Đang hoạt đông” khi sử dụng hoặc “Không hoạt động” khi ngừng sử dụng.
 • Khoảng thời gian: thiết lập thời gian để hệ thống gán lead tự động.
 • Ngày & thời gian bắt đầu: Chọn ngày và thời gian bắt đầu lịch biểu
 • Ngày & thời gian kết thúc: Chọn ngày và thời gian kết thúc lịch biểu

Sau khi các khách hàng tiềm năng được gán, mục Tình trạng chăm sóc từ Account gán tự động sẽ chuyển thành Account đã được gán.

CRMOnline nền tảng chuyển đổi số độc quyền của Long Phát CRM được xây dựng và phát triển hơn 12 năm trên nền suitecrm, phần mềm mã nguồn mở số 1 thế giới hiện nay.

Liên hệ