Phần mềm quản lý Beauty SPA & Salon - CRMOnline.vn

GIỚI THIỆU GIẢI PHÁP

> 07 NGÀY TRẢI NGHIỆM MIỄN PHÍ

HÌNH ẢNH PHẦN MỀM

1

MAIN LỄ TÂN

2

TẠO HỒ SƠ DỊCH VỤ

3

THU TIỀN NHIỀU HÌNH THỨC

6

HOA HỒNG TƯ VẤN

5

DANH SÁCH DỊCH VỤ SPA

4

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG

7

CÔNG NỢ KHÁCH HÀNG

9

BÁO CÁO BÁN HÀNG

10

BÁO CÁO CHI TIỀN

8

BÁO CÁO TỔNG HỢP THU CHI

NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ

 • Trên Main cho phép quản lý Hồ sơ khách hàng, Hồ sơ dịch vụ thông minh giúp cho Lễ tân dễ dàng tìm kiếm thông tin và thao tác các nghiệp vụ chăm sóc khách hàng đang có. Trên một màn hình Lễ tân dễ dàng thao tác nhập liệu, tìm kiếm, in ấn mà không cần di chuyển nhiều màn hình.
 • Lễ tân dễ dàng theo dõi được chi tiết từng gói dịch trình dịch vụ của khách hàng gồm: Tổng số buổi, Số buổi đã sử dụng, Số buổi còn lại giúp kiểm soát chặt chẽ và tránh thất thoát dịch vụ.
 • Phần mềm quản lý SPA THẨM MỸ VIỆN cho phép thực hiện chăm sóc khách hàng “Trước – Trong – Sau” quá trình làm dịch vụ. Mọi lịch sử chăm sóc khách hàng đều được lưu lại trên hệ thống giúp cho người quản lý dễ dàng truy vết. Chức năng đặt lịch hẹn hỗ trợ Nhân viên theo dõi Lịch hẹn và hỗ trợ ra quyết định sắp xếp Ca, giường kịp thời.
 • Phần mềm SPA cho phép theo dõi công nợ từng Phiếu dịch vụ, từng đối tượng, theo từng hóa đơn thanh toán. Cho phép theo dõi chi tiết công nợ cho từng sản phẩm, từng lần tạm ứng…
 • Trên từng tháng, phần mềm hỗ trợ tính tự động hoa hồng nhân viên tư vấn dịch vụ, hoa hồng kỹ thuật viên làm dịch vụ và tổng hoa hồng cho nhân viên để Người quản lý dễ dàng có cơ sở đối chiếu với Nhân viên
 • Công việc kiểm soát Xuất - Nhập - Tồn kho Mỹ phẩm, Vật tư sử dụng tại SPA sẽ được Kế toán theo dõi trên phần mềm để tránh thất thoát hay hay tồn kho sản phẩm quá lâu.
 • Phần mềm quản lý SPA dựa vào xếp hạng doanh thu của khách hàng để hỗ trợ hoạt động cấp phát thẻ thành viên thân thiết cho khách hàng. Từ đó, khi khách hàng mua dịch vụ trở lại hệ thống sẽ tự động ghi nhận để chiết khấu, giảm giá dịch vụ cho khách hàng thân thiết.
 • Phần mềm quản lý SPA tích hợp SMS Brandname cho phép gửi SMS chăm sóc khách hàng the các hình thức như: gửi SMS thông báo thanh toán, gửi SMS thông báo lịch hẹn, gửi SMS chúc mừng sinh nhật, gửi SMS chương trình khuyến mãi.
 • Phần mềm quản lý khách hàng SPA cho phép quản lý khách hàng tiềm năng giúp cho nhân viên chăm sóc khách hàng dễ dàng phân loại khách hàng, mức độ tiềm năng, trạng thái tiềm năng để dễ dàng có từng phương án chăm sóc khách hàng phù hợp
 • Tại mọi thời điểm, phần mềm quản lý SPA THẨM MỸ VIỆN sẽ đưa ra các hệ thống báo cáo về tình trạng giao dịch của Chi nhánh, kết quá kinh doanh một kỳ, dự kiến tiền sẽ thu/chi trong kỳ tới. Lập báo cáo phân tích tình hình kinh doanh, công nợ và các biểu đồ phân tích dữ liệu.
 • Phần mềm SPA cho phép kiểm tra lại các thao tác chỉnh sửa dữ liệu của người sử dụng phần mềm. Lưu trữ giao dịch trong mỗi lần truy cập của từng người dùng (nhật ký sử dụng chương trình)
 • Phân quyền người dùng theo từng phân hệ, từng menu, từng báo cáo, đồng thời phân quyền truy cập chứng từ theo từng chức năng sử dụng (Xem - Sửa - Xóa - Thêm)

> 07 NGÀY TRẢI NGHIỆM MIỄN PHÍ

 • Trên Main cho phép quản lý Hồ sơ khách hàng, Hồ sơ dịch vụ thông minh giúp cho Lễ tân dễ dàng tìm kiếm thông tin và thao tác các nghiệp vụ chăm sóc khách hàng đang có. Trên một màn hình Lễ tân dễ dàng thao tác nhập liệu, tìm kiếm, in ấn mà không cần di chuyển nhiều màn hình.
 • Lễ tân dễ dàng theo dõi được chi tiết từng gói dịch trình dịch vụ của khách hàng gồm: Tổng số buổi, Số buổi đã sử dụng, Số buổi còn lại giúp kiểm soát chặt chẽ và tránh thất thoát dịch vụ.
 • Phần mềm quản lý SPA THẨM MỸ VIỆN cho phép thực hiện chăm sóc khách hàng “Trước – Trong – Sau” quá trình làm dịch vụ. Mọi lịch sử chăm sóc khách hàng đều được lưu lại trên hệ thống giúp cho người quản lý dễ dàng truy vết. Chức năng đặt lịch hẹn hỗ trợ Nhân viên theo dõi Lịch hẹn và hỗ trợ ra quyết định sắp xếp Ca, giường kịp thời.
 • Phần mềm SPA cho phép theo dõi công nợ từng Phiếu dịch vụ, từng đối tượng, theo từng hóa đơn thanh toán. Cho phép theo dõi chi tiết công nợ cho từng sản phẩm, từng lần tạm ứng…
 • Trên từng tháng, phần mềm hỗ trợ tính tự động hoa hồng nhân viên tư vấn dịch vụ, hoa hồng kỹ thuật viên làm dịch vụ và tổng hoa hồng cho nhân viên để Người quản lý dễ dàng có cơ sở đối chiếu với Nhân viên
 • Công việc kiểm soát Xuất - Nhập - Tồn kho Mỹ phẩm, Vật tư sử dụng tại SPA sẽ được Kế toán theo dõi trên phần mềm để tránh thất thoát hay hay tồn kho sản phẩm quá lâu.
 • Phần mềm quản lý SPA dựa vào xếp hạng doanh thu của khách hàng để hỗ trợ hoạt động cấp phát thẻ thành viên thân thiết cho khách hàng. Từ đó, khi khách hàng mua dịch vụ trở lại hệ thống sẽ tự động ghi nhận để chiết khấu, giảm giá dịch vụ cho khách hàng thân thiết.
 • Phần mềm quản lý SPA tích hợp SMS Brandname cho phép gửi SMS chăm sóc khách hàng the các hình thức như: gửi SMS thông báo thanh toán, gửi SMS thông báo lịch hẹn, gửi SMS chúc mừng sinh nhật, gửi SMS chương trình khuyến mãi.
 • Phần mềm quản lý khách hàng SPA cho phép quản lý khách hàng tiềm năng giúp cho nhân viên chăm sóc khách hàng dễ dàng phân loại khách hàng, mức độ tiềm năng, trạng thái tiềm năng để dễ dàng có từng phương án chăm sóc khách hàng phù hợp
 • Tại mọi thời điểm, phần mềm quản lý SPA THẨM MỸ VIỆN sẽ đưa ra các hệ thống báo cáo về tình trạng giao dịch của Chi nhánh, kết quá kinh doanh một kỳ, dự kiến tiền sẽ thu/chi trong kỳ tới. Lập báo cáo phân tích tình hình kinh doanh, công nợ và các biểu đồ phân tích dữ liệu.
 • Phần mềm SPA cho phép kiểm tra lại các thao tác chỉnh sửa dữ liệu của người sử dụng phần mềm. Lưu trữ giao dịch trong mỗi lần truy cập của từng người dùng (nhật ký sử dụng chương trình)
 • Phân quyền người dùng theo từng phân hệ, từng menu, từng báo cáo, đồng thời phân quyền truy cập chứng từ theo từng chức năng sử dụng (Xem - Sửa - Xóa - Thêm)

> 07 NGÀY TRẢI NGHIỆM MIỄN PHÍ

BẢNG GIÁ

TÙY CHỌNHỖ TRỢTIÊU CHUẨNCHUYÊN NGHIỆP
I. CHI PHÍ
Chi phí bản quyền phần mềm (Vĩnh viễn)03 triệu06 triệu10 triệu
Số lượng Beauty SPA & Salon01 Chi nhánh 01 Chi nhánh 02 Chi nhánh
II. TÍNH NĂNG
Quản lý tiếp nhận khách hàng
Quản lý hồ sơ dịch vụ
Quản lý lịch sử checkin dịch vụ
Quản lý xuất bán mỹ phẩm
Quản lý lịch hẹn khách hàng
Quản lý thanh toán, công nợ
Quản lý nhật ký chăm sóc khách hàng
Quản lý người dùng, phân quyền
04 Báo cáo doanh thu, công nợ, dịch vụ
 Hoa hồng Tư vấn viên, Kỹ thuật viên 
 Quản lý chương trình khuyến mãi 
 05 Báo cáo phân tích chuyên sâu 
 ** Quản lý khách hàng tiềm năng theo nguồn  
 ** Quản lý Xuất - Nhập - Tồn kho  
 ** Quản lý Kế toán nội bộ  
 ** 10 Báo cáo tổng hợp chuyên sâu theo nghiệp vụ  
CLOSE
CLOSE
089 9798 111