0911.536.678

DANH SÁCH TÍNH NĂNG PHẦN MỀM CRM LONG PHÁT

 • Qui trình bán hàng gồm 4 bước:
  • Tiềm năng
  • Đang liên hệ
  • Đã chuyển đổi
  • Phát sinh giao dịch
 • Bắt trùng số điện thoại, MST, CCCD trong khi nhập dữ liệu khách hàng giúp chuẩn hóa dữ liệu đầu vào (bắt trùng trên nhiều số điện thoại)
 • Tìm kiếm và highlight kết quả khách hàng nhanh chóng và dễ dàng theo nhiều tiêu chí
 • Tạo mới thông tin khách hàng tiềm năng: Tên liên hệ, công ty, số điên thoại, nguồn, email, mô tả, doanh số dự kiến,loại dịch vụ,…
 • Hiển thị thông tin cơ bản của khách hàng: Tên liên hệ, công ty, email, điện thoại, mô tả, người chăm sóc, hoạt động chăm sóc gần nhất
 • Lọc khách hàng được chăm sóc
 • Lọc khách hàng không được chăm sóc
 • Lọc kế hoạch làm việc với khách hàng trong 30 ngày tới
 • Lọc khách hàng của nhân viên, nhóm bán hàng và tỉnh thành
 • Gọi điện trực tiếp cho khách hàng ( Click to Call )
 • Nghe và hiển thị thông tin khách hàng gọi đến
 • Tự động chuyển tình trạng khách hàng khi đã chăm sóc
 • Tự động tạo cơ hội bán hàng khi chuyển đổi khách hàng tiềm năng
 • Tự động tạo thu chi khi chốt cơ hội (Chốt Deal)
 • Tự động cảnh báo khi khách hàng sự vụ ( complain
 • Dự báo doanh số và doanh thu khách hàng
 • Ghi nhận các hoạt động chăm sóc: Cuộc gọi, cuộc gặp, ghi chú, email
 • Ghi nhận các nghiệp vụ liên quan: báo giá, cơ hội bán hàng, người liên hệ, ticket, thu chi, hóa đơn, tài liệu
Leadcard- Quản lý khách hàng ALL IN ONE
Danh sách tính năng crm longphat
Danh sách tính năng phần mềm crm
 • Quản lý thông tin cơ bản của khách hàng: Tên liên hệ, tên công ty, điện thoại, email, địa chỉ, doanh số dự kiến, loại dịch vụ, website, nguồn khách hàng, chiến dịch, mã số thuế, căn cước công dân, mô tả khách hàng,…
 • Quản lý tình trạng khách hàng tiềm năng: Mới, đang chăm sóc, đã chuyển đổi, phát sinh giao dịch, ngừng chăm sóc
 • Quản lý các hoạt động với khách hàng: đã gọi điện thoại bao nhiêu lần, đã gặp mặt bao nhiêu lần, đã gởi bao nhiêu email
 • Tìm kiếm KHTN theo nhiều tiêu chí: Tỉnh thành, nhóm bán hàng, số điện thoại, nguồn,..
Danh sách tính năng phần mềm crm
Tạo mới khách hàng tiềm năng
 • Quản lý đối tượng khách hàng: B2B, B2C
 • Quản lý thông tin cơ bản của khách hàng: tên khách hàng, số điện thoại, mã số thuế, địa chỉ công ty, địa chỉ xuất hóa đơn, email, số fax, mô tả về khách hàng, ngày thành lập, nguồn, mã khách hàng, tên viết tắt, người liên hệ chính,…
 • Quản lý người liên hệ với khách hàng: Tên, email, số điện thoại…
 • Quản lý các hoạt động với khách hàng: Đã gọi điện? đã email? Đã gặp mặt?
 • Quản lý các tài liệu đính kèm với khách hàng
 • Quản lý các giao dịch bán hàng với công ty (thương vụ bán hàng)
 • Quản lý các phản hồi (complain của khách hàng)
 •  Quản lý các hợp đồng, báo giá với khách hàng
 • Quản lý tình trạng của khách hàng: Đang chăm sóc, ngừng chăm sóc, khách hàng xấu (blacklist), khác
 • Quản lý phân loại khách hàng: bạc, vàng, kim cương
Danh sách khách hàng
Tạo mới khách hàng
 • Quản lý thông tin người liên hệ của khách hàng: Tên người liên hệ, số điện thoại, email, địa chỉ, ngày sinh nhật, mô tả,….
 • Một khách hàng có thể có 1 hoặc nhiều người liên hệ
Danh sách người liên hệ
 • Quản lý thông tin cơ bản của thương vụ: Tên thương vụ, giá trị thương vụ, ngày kết thúc dự kiến, tỷ lệ thành công,  mô tả về thương vụ, người quản lý
 • Quản lý chi tiết các bước bán hàng: Tìm hiểu nhu cầu, Đề xuất báo giá, Thương lượng đàm phám, Chốt Thắng, Chốt thua
 • Quản lý được thương vụ đến từ khách hàng công ty hay đến từ khách hàng cá nhân.
 • Quản lý thương vụ đến từ chiến dịch nào ?
 • Quản lý thương vụ của nhân viên nào ?
Danh sách cơ hội bán hàng
 • Quản lý cuộc goi với khách hàng
 • Quản lý cuộc gặp
 • Quản lý ghi chú 
 • Quản lý gởi email báo giá 
 • Quản lý gởi email giao dich
Danh sách cuộc gặp
 • Quản lý thông tin task: Tên công việc, ngày bắt đầu, ngày kết thúc, khách hàng, mức độ ,giao cho nhân viên, mô tả
 • Quản lý tình trạng của task: Chưa bắt đầu, đang tiến hành, hoàn thành, đang chờ xử lý, hoãn lại
Danh sách công việc
 • Quản lý thông tin phiếu Thu Chi:
  • Tên, ngày thu chi
  • Loại : Phiếu thu, phiếu chi, khác
  • Số tiền 
  • Tình trạng thu / chi ( Kế hoach, Đã hoàn thành, Hủy, Khác)
  • Hình thức thanh toán ( Tiền mặt, chuyển khoản, khác)
  • Khách hàng, Hóa đơn, số hóa đơn
  • Ghi chú.
 • Tự động tạo phiếu thu khi chốt cơ hội
Quản lý thu chi
 • Quản lý thông tin chi tiết của báo giá: Số báo giá, ngày báo giá, tình trạng duyệt báo giá, hiệu lực của báo giá…
 • Quản lý giai đoạn của báo giá: Khởi tạo, Thương thuyết, Khách hàng đã nhận, Tạm dừng, Khách hàng đã chốt, Chốt và chuyển sang hợp đồng, Thất bại, Hủy
 • Tìm kiếm báo giá theo nhiều tiêu chí: Số báo giá, ngày báo giá.
 • Quản lý chuyển đổi báo giá thành hóa đơn (sao chép dữ liệu cần thiết để tạo hóa đơn).
 • Quản lý tạo hợp đồng từ báo giá (sao chép dữ liệu cần thiết để tạo hợp đồng)
 • Xuất báo giá ra file PDF theo mẫu. Mẫu báo giá người dùng có thể tự tùy chỉnh theo chức năng Tạo báo giá PDF mẫu.
 • Quản lý thông tin chi tiết của hợp đồng: số hợp đồng, ngày hợp đồng, ngày hết hạn, giá trị hợp đồng, người quản lý/đơn vị quản lý hợp đồng
 • Cảnh báo ngoài màn hình trang chủ những hợp đồng cần gia hạn trong tháng
 • Quản lý chuyển đổi hợp đồng từ báo giá (Sao chép dữ liệu từ báo giá)
 • Xuất hợp đồng ra file PDF theo mẫu. Mẫu hợp đồng người dùng có thể tự tùy chỉnh theo chức năng Tạo Hợp đồng PDF mẫu
 • Quản lý thông tin chi tiết của hóa đơn: Số hóa đơn, ngày hóa đơn,…
 • Tìm kiếm hóa đơn theo nhiều tiêu chí: số hóa đơn, ngày hóa đơn,…
 • Xuất hóa đơn ra file PDF theo mẫu. Mẫu hóa đơn người dùng có thể tự tùy chỉnh theo chức năng tạo hóa đơn PDF mẫu.
 • Quản lý thông tin chi tiết của sản phẩm: Mã sản phẩm, tên sản phẩm, danh mục sản phẩm, loại sản phẩm, giá bán, hình ảnh sản phẩm, mô tả chi tiết về sản phẩm.
 • Tìm kiếm sản phẩm theo nhiều tiêu chí
 • Quản lý thông tin chi tiết của tài liệu:
  • Tên tài liệu
  • Tên file tài liệu
  • Tình trạng
  • Loại tài liệu, Tài liệu con
  • Tài liệu mẫu 
  • Ngày phát hành, ngày hết hạn
  • Tài liệu liên quan, phiên bản 
  • Mô tả chi tiết tài liệu
 • Quản lý thông tin cơ bản: Tên, tình trạng, loại tài liệu, loại tài liệu con, bản sửa đổi, nội dung, giải pháp, tác giả, người phê duyệt
 • Kết quả xử lý của một số trường hợp vụ việc mang tính chất điển hình có thể tạo thành kho kiến thức (Knowledge base) để tham chiếu về sau, giúp giải quyết vụ việc nhanh chóng hơn.
Kho kiến thức - knowledge base
 • Quản lý thông tin chi tiết của từng chiến dịch: Tên chiến dịch, thời gian diễn ra chiến dịch, ai quản lý chiến dịch, đối tượng khách hàng nào? Nội dung gởi (email template), ngày giờ gởi,…
 • Thống kê được số lượng Email đã gởi, số lượng email bị trả về, số lượng email bị lỗi, không tồn tại.
 • Thống kê được số người đọc email ( Đọc bao nhiêu lần, ngày giờ đọc, email nào đã đọc)
 • Thống kê được có bao nhiêu khách hàng tiềm năng được tạo ra từ mỗi chiến dịch.
 • Thống kê được có bao nhiêu người liên hệ được tạo ra từ mỗi chiến dịch.
 • Tích hợp với các dịch vụ email server hỗ trợ SMTP: Amazon, Mail Gun,…

Lưu ý:

 • Phần mềm quản lý được việc gởi email tự động theo từng chiến dịch đã được thiết lập (Gởi vào lúc mấy giờ đến mấy giờ).
 • Kiểm soát được số lượng email được gởi đi trong 1 lần (lớn nhất là 500 email / 1 lần).
 • Email được gởi theo nguyên tắc tuần tự First In – First Out (Emaill nào vào trước thì được gởi đi trước)

Để sử dụng chức năng này khách hàng cần phải đăng ký dịch vụ email server chuyên gởi email marketing ( LongPhat đề nghị nên dùng của Amazon hoặc Mail Gun,…)

 • Quản lý thông tin cơ bản của tickets:
  • Loại ticket
  • Chủ đề ticket
  • Tình trạng: Đang mở, đã đóng
  • Tình trạng xử lý: Mới, đã giao, đang chờ xử lý
  • Khách hàng
  • Mô tả ticket, giải pháp
  • Người xử lý
 • Tự động tạo ticket khi khách hàng gởi email yêu cầu hoặc phản hồi dịch vụ
 • Qui trình gởi email thông báo theo tình trạng của ticket
 • Quản lý cập nhật tiến độ xử lý ticket
 • Thiết lập các thông số KPI:
  • Tên thiết lập KPI
  • Tình trạng: Đang hoạt động, không hoạt động
  • Ngày bắt đầu áp dụng
  • Ngày kết thúc áp dụng
  • Số cuộc gọi
  • Số cuộc gặp
  • Số cuộc gọi tổng đài
  • Số email gởi kh
  • Số email báo giá
  • Số KHTN mới
  • Số KHTN đang liên hệ
  • Số KHTN đã chuyển đổi
  • Doanh số
  • Số KH mới mua hàng
  • Số KH cũ quay lại mua:
  • Mô tả về thiết lập KPI
  • KPI áp dụng cho nhân viên hoặc nhóm nhân viên
Báo cáo kết quả hoạt động của nhân viên kind doanh
 • Báo cáo động: Báo cáo biểu đồ dạng sum và group:
  • Báo cáo về khách hàng
  • Báo cáo về doanh số
  • Báo cáo về hoạt động
 • Báo cáo tổng hợp khách hàng và nhân viên kinh doanh và xuất ra file excel
 • Thống kê dữ liệu tổng hợp và xuất ra file excel
 • Tích hợp với email cá nhân của nhân viên ( email công ty, gmail,…) để người dùng có thể gởi email giao dịch trực tiếp với khách hàng trên crm.
 • Tạo các email mẫu. Ví dụ: Email báo giá, email mời khách hàng tham quan dự án và toàn bộ nhân viên khi cần có thể gởi cho khách hàng theo 1 mẫu chuẩn
Tạo email mẫu trên crm
Gởi email template trên crm
 • Tích hợp thông tin với website, landing page qua API để lấy thông tin khi khách hàng đăng ký tham quan dự án
 • Cảnh báo và bắt trùng theo số điện thoại khi khách hàng đăng đăng ký thông tin
 • Thông tin khách hàng đăng ký sẽ tự động lưu trữ về khách hàng tiềm năng
Tích hợp crm với form liên hệ
Tự động lấy thông tin lead từ website
 • Tạo nhóm người dùng (nhóm bán hàng)
 • Tạo và phân quyền người dùng: 
  • Nhóm người dùng IT: Chỉ được tạo người dùng và phân quyền và đặc biệt không được thấy dữ liệu của toàn công ty
  • Nhóm người dùng quản lý ( Trưởng phòng, trưởng nhóm, Phó giám đốc, giám đốc chi nhánh )
  • Người dùng nhân viên
  • Nhóm người dùng quản trị công ty (Board): Giám đốc, tổng giám đốc
 • Phần quyền theo mô hình tổ chức, công ty đa chi nhánh, tập đoàn
 • Tạo quyền cho người dùng (Roles)
 • Cấu hình hệ thống: Cấu hình ngày giờ, ngôn ngữ, tiền tệ, email server,…
 • Thiết lập giao diện trang chủ cho người dùng

Tại sao bạn nên lựa chọn giải pháp của chúng tôi?

DÙNG THỬ CRM 14 NGÀY MIỄN PHÍ

suitecrm việt nam

Được xây dựng và phát triển trên SuiteCRM. Phần mềm CRM Online mã nguồn mở – Open Source CRM số 1 thế giới hiện nay

padlock

Không tốn phí bản quyền. Nền tảng kết nối mở và tùy biến dễ dàng theo yêu cầu 

Bảo mật tuyệt đối thông tin khách hàng

Bảo mật tuyệt đối thông tin khách hàng

Liên tục cập nhật tính năng và công nghệ mới

Liên tục cập nhật tính năng và công nghệ mới nhất.

hơn 10 năm kinh nghiệm

Đội ngũ hơn 10 năm kinh nghệm tư vấn và triển khai giải pháp phần mềm CRM ONLINE cho nhiều doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài

Hơn +500 doanh nghiệp đã sử dụng PHẦN MỀM CRM LONGPHAT