0911.536.678

DANH SÁCH TÍNH NĂNG PHẦN MỀM CRM LONG PHÁT

 • Qui trình bán hàng gồm 4 bước:
  • Tiềm năng (10%)
  • Đang liên hệ (30%)
  • Phát sinh nhu cầu (80%)
  • Đã mua hàng (100%)
 • Bắt trùng số điện thoại, MST, CCCD trong khi nhập dữ liệu khách hàng giúp chuẩn hóa dữ liệu đầu vào (bắt trùng trên nhiều số điện thoại)
 • Tìm kiếm và highlight kết quả khách hàng nhanh chóng và dễ dàng theo nhiều tiêu chí
 • Tạo mới thông tin khách hàng tiềm năng: Tên liên hệ, công ty, số điên thoại, nguồn, email, mô tả, doanh số dự kiến,loại dịch vụ,…
 • Hiển thị thông tin cơ bản của khách hàng: Tên liên hệ, công ty, email, điện thoại, mô tả, người chăm sóc, hoạt động chăm sóc gần nhất
 • Lọc khách hàng được chăm sóc
 • Lọc khách hàng không được chăm sóc
 • Lọc kế hoạch làm việc với khách hàng trong 30 ngày tới
 • Lọc khách hàng của nhân viên, nhóm bán hàng và tỉnh thành
 • Gọi điện trực tiếp cho khách hàng ( Click to Call )
 • Nghe và hiển thị thông tin khách hàng gọi đến
 • Tự động chuyển tình trạng khách hàng khi đã chăm sóc
 • Tự động tạo cơ hội bán hàng khi chuyển đổi khách hàng tiềm năng
 • Tự động tạo phiếu thu khi chốt cơ hội (Chốt Deal)
 • Tự động cảnh báo khi khách hàng sự vụ ( complain
 • Dự báo doanh số và doanh thu khách hàng
 • Ghi nhận các hoạt động chăm sóc: Cuộc gọi, cuộc gặp, ghi chú, email
 • Ghi nhận các nghiệp vụ liên quan: báo giá, cơ hội bán hàng, người liên hệ, ticket, thu chi, hóa đơn, tài liệu
 • Tự động thu khách hàng tiềm năng (Lead) tình trạng mới nếu sau 3 ngày không có tương tác về cho 1 người dùng quản lý được chỉ định (số ngày có thể tự cấu hình lại cho phù hợp) .
 • Tự động thu khách hàng tiềm năng (Lead) tình trạng đang chăm sóc nếu sau 7 ngày không có tương tác về cho 1 người dùng quản lý được chỉ định (số ngày có thể tự cấu hình lại cho phù hợp) .
Leadcard long phat
Danh sách tính năng crm longphat
Danh sách tính năng phần mềm crm
 • Quản lý thông tin cơ bản của khách hàng: Tên liên hệ, tên công ty, điện thoại, email, địa chỉ, doanh số dự kiến, loại dịch vụ, website, nguồn khách hàng, chiến dịch, mã số thuế, căn cước công dân, mô tả khách hàng,…
 • Quản lý loại dịch vụ và sản phẩm KHTN đang quan tâm
 • Quản lý tình trạng khách hàng tiềm năng: Mới, đang liên hệ, đã chuyển đổi, phát sinh giao dịch, ngừng chăm sóc
 • Quản lý các hoạt động với khách hàng: đã gọi điện thoại bao nhiêu lần, đã gặp mặt bao nhiêu lần, đã gởi bao nhiêu email
 • Tìm kiếm KHTN theo nhiều tiêu chí: Tỉnh thành, nhóm bán hàng, số điện thoại, nguồn,..
Danh sách tính năng phần mềm crm
Tạo mới khách hàng tiềm năng
 • Quản lý đối tượng khách hàng: B2B, B2C
 • Quản lý thông tin cơ bản của khách hàng: tên khách hàng, số điện thoại, mã số thuế, địa chỉ công ty, địa chỉ xuất hóa đơn, email, số fax, mô tả về khách hàng, ngày thành lập, nguồn, mã khách hàng, tên viết tắt, người liên hệ chính,…
 • Quản lý người liên hệ với khách hàng: Tên, email, số điện thoại…
 • Quản lý các hoạt động với khách hàng: Đã gọi điện? đã email? Đã gặp mặt?
 • Quản lý các tài liệu đính kèm với khách hàng
 • Quản lý các giao dịch bán hàng với công ty (thương vụ bán hàng)
 • Quản lý các phản hồi (complain của khách hàng)
 •  Quản lý các hợp đồng, báo giá với khách hàng
 • Quản lý các hóa đơn bán hàng của khách hàng
 • Quản lý tình trạng của khách hàng: Đang chăm sóc, ngừng chăm sóc, khách hàng xấu (blacklist), khác
 • Quản lý phân loại khách hàng: bạc, vàng, kim cương
Danh sách khách hàng
Tạo mới khách hàng
 • Quản lý thông tin người liên hệ của khách hàng: Tên người liên hệ, số điện thoại, email, địa chỉ, ngày sinh nhật, mô tả,….
 • Một khách hàng có thể có 1 hoặc nhiều người liên hệ
Danh sách người liên hệ
 • Quản lý thông tin chi tiết của sản phẩm: Mã sản phẩm, tên sản phẩm, danh mục sản phẩm, loại sản phẩm, giá bán, hình ảnh sản phẩm, mô tả chi tiết về sản phẩm.
 • Tìm kiếm sản phẩm theo nhiều tiêu chí
 • Quản lý thông tin cơ bản của thương vụ: Tên thương vụ, ngày kết thúc dự kiến, tỷ lệ thành công,  mô tả về thương vụ, người quản lý
 • Quản lý giá trị của thương vụ giao dịch: Tổng tiền, tiền đặt đọc, tiền thanh toán còn lại
 • Quản lý chi tiết các bước bán hàng: Tìm hiểu nhu cầu, Đề xuất báo giá, Thương lượng đàm phám, Chốt Thắng, Chốt thua
 • Quản lý được thương vụ đến từ khách hàng công ty hay đến từ khách hàng cá nhân.
 • Quản lý thương vụ đến từ chiến dịch nào ?
 • Quản lý thương vụ của nhân viên nào ?

Ghi chú: Hệ thống tự động lấy giá của sản phẩm dịch vụ, tự động tính tiền đặt cọc dựa vào % cấu hình, tiền thanh toán còn lại.

Danh sách cơ hội bán hàng
 • Quản lý cuộc goi với khách hàng
 • Quản lý cuộc gặp
 • Quản lý ghi chú 
 • Quản lý gởi email báo giá 
 • Quản lý gởi email giao dich
Danh sách cuộc gặp
 • Quản lý thông tin task: Tên công việc, ngày bắt đầu, ngày kết thúc, khách hàng, mức độ ,giao cho nhân viên, mô tả
 • Quản lý tình trạng của task: Chưa bắt đầu, đang tiến hành, hoàn thành, đang chờ xử lý, hoãn lại
Danh sách công việc
 • Quản lý thông tin phiếu Thu Chi:
  • Tên, ngày thu chi
  • Loại : Phiếu thu, phiếu chi, khác
  • Số tiền 
  • Tình trạng thu / chi ( Kế hoach, Đã hoàn thành, Hủy, Khác)
  • Hình thức thanh toán ( Tiền mặt, chuyển khoản, khác)
  • Khách hàng, Hóa đơn, số hóa đơn
  • Ghi chú.
 • Tự động tạo phiếu thu khi chốt cơ hội
Quản lý thu chi
 • Quản lý thông tin chi tiết của báo giá: Số báo giá, ngày báo giá, tình trạng duyệt báo giá, hiệu lực của báo giá…
 • Quản lý giai đoạn của báo giá: Khởi tạo, Thương thuyết, Khách hàng đã nhận, Tạm dừng, Khách hàng đã chốt, Chốt và chuyển sang hợp đồng, Thất bại, Hủy
 • Tìm kiếm báo giá theo nhiều tiêu chí: Số báo giá, ngày báo giá.
 • Quản lý chuyển đổi báo giá thành hóa đơn (sao chép dữ liệu cần thiết để tạo hóa đơn).
 • Quản lý tạo hợp đồng từ báo giá (sao chép dữ liệu cần thiết để tạo hợp đồng)
 • Xuất báo giá ra file PDF theo mẫu. Mẫu báo giá người dùng có thể tự tùy chỉnh theo chức năng Tạo báo giá PDF mẫu.
 • Quản lý thông tin chi tiết của hợp đồng: số hợp đồng, ngày hợp đồng, ngày hết hạn, giá trị hợp đồng, người quản lý/đơn vị quản lý hợp đồng
 • Cảnh báo ngoài màn hình trang chủ những hợp đồng cần gia hạn trong tháng
 • Quản lý chuyển đổi hợp đồng từ báo giá (Sao chép dữ liệu từ báo giá)
 • Xuất hợp đồng ra file PDF theo mẫu. Mẫu hợp đồng người dùng có thể tự tùy chỉnh theo chức năng Tạo Hợp đồng PDF mẫu
 • Quản lý thông tin chi tiết của hóa đơn bán hàng: Số hóa đơn, ngày hóa đơn,…
 • Tìm kiếm hóa đơn bán hàng theo nhiều tiêu chí: số hóa đơn, ngày hóa đơn,…
 • Xuất hóa đơn bán hàng ra file PDF theo mẫu. Mẫu hóa đơn bán hàng người dùng có thể tự tùy chỉnh theo chức năng tạo hóa đơn PDF mẫu.
 • Quản lý thông tin chi tiết của tài liệu:
  • Tên tài liệu
  • Tên file tài liệu
  • Tình trạng
  • Loại tài liệu, Tài liệu con
  • Tài liệu mẫu 
  • Ngày phát hành, ngày hết hạn
  • Tài liệu liên quan, phiên bản 
  • Mô tả chi tiết tài liệu
 • Quản lý thông tin cơ bản: Tên, tình trạng, loại tài liệu, loại tài liệu con, bản sửa đổi, nội dung, giải pháp, tác giả, người phê duyệt
 • Kết quả xử lý của một số trường hợp vụ việc mang tính chất điển hình có thể tạo thành kho kiến thức (Knowledge base) để tham chiếu về sau, giúp giải quyết vụ việc nhanh chóng hơn.
Kho kiến thức - knowledge base
 • Quản lý thông tin chi tiết của từng chiến dịch: Tên chiến dịch, thời gian diễn ra chiến dịch, ai quản lý chiến dịch, đối tượng khách hàng nào? Nội dung gởi (email template), ngày giờ gởi,…
 • Thống kê được số lượng Email đã gởi, số lượng email bị trả về, số lượng email bị lỗi, không tồn tại.
 • Thống kê được số người đọc email ( Đọc bao nhiêu lần, ngày giờ đọc, email nào đã đọc)
 • Thống kê được có bao nhiêu khách hàng tiềm năng được tạo ra từ mỗi chiến dịch.
 • Thống kê được có bao nhiêu người liên hệ được tạo ra từ mỗi chiến dịch.
 • Tích hợp với các dịch vụ email server hỗ trợ SMTP: Amazon, Mail Gun,…

Lưu ý:

 • Phần mềm quản lý được việc gởi email tự động theo từng chiến dịch đã được thiết lập (Gởi vào lúc mấy giờ đến mấy giờ).
 • Kiểm soát được số lượng email được gởi đi trong 1 lần (lớn nhất là 500 email / 1 lần).
 • Email được gởi theo nguyên tắc tuần tự First In – First Out (Emaill nào vào trước thì được gởi đi trước)

Để sử dụng chức năng này khách hàng cần phải đăng ký dịch vụ email server chuyên gởi email marketing ( LongPhat đề nghị nên dùng của Amazon hoặc Mail Gun,…)

 • Quản lý thông tin cơ bản của tickets:
  • Loại ticket
  • Chủ đề ticket
  • Tình trạng: Đang mở, đã đóng
  • Tình trạng xử lý: Mới, đã giao, đang chờ xử lý
  • Khách hàng
  • Mô tả ticket, giải pháp
  • Người xử lý
 • Tự động tạo ticket khi khách hàng gởi email yêu cầu hoặc phản hồi dịch vụ
 • Qui trình gởi email thông báo theo tình trạng của ticket
 • Quản lý cập nhật tiến độ xử lý ticket
 • Thiết lập các thông số KPI:
  • Tên thiết lập KPI
  • Tình trạng: Đang hoạt động, không hoạt động
  • Ngày bắt đầu áp dụng
  • Ngày kết thúc áp dụng
  • Số cuộc gọi
  • Số cuộc gặp
  • Số cuộc gọi tổng đài
  • Số email gởi kh
  • Số email báo giá
  • Số KHTN mới
  • Số KHTN đang liên hệ
  • Số KHTN đã chuyển đổi
  • Doanh số
  • Số KH mới mua hàng
  • Số KH cũ quay lại mua:
  • Mô tả về thiết lập KPI
  • KPI áp dụng cho nhân viên hoặc nhóm nhân viên
 • Thiết lập % hoa hồng cho nhân viên
 • Báo cáo chi tiết KPI, % hoa hồng của nhân viên
Báo cáo kết quả hoạt động của nhân viên kind doanh
Báo cáo chi tiết KPI
 • Báo cáo động: Báo cáo biểu đồ dạng sum và group:
  • Báo cáo về khách hàng
  • Báo cáo về doanh số
  • Báo cáo về hoạt động
 • Báo cáo tổng hợp hoạt động bán hàng của nhân viên kinh doanh và xuất ra file excel
 • Báo cáo chi tiết hoạt động bán hàng của nhân viên kinh doanh
 • Thống kê dữ liệu tổng hợp và xuất ra file excel
Biểu đồ báo cáo chi tiết hoạt động bán hàng
 • Tích hợp với email cá nhân của nhân viên ( email công ty, gmail,…) để người dùng có thể gởi email giao dịch trực tiếp với khách hàng trên crm.
 • Tạo các email mẫu. Ví dụ: Email báo giá, email mời khách hàng tham quan dự án và toàn bộ nhân viên khi cần có thể gởi cho khách hàng theo 1 mẫu chuẩn
Tạo email mẫu trên crm
Gởi email template trên crm
 • Tích hợp thông tin với website, landing page qua API để lấy thông tin khi khách hàng đăng ký tham quan dự án
 • Cảnh báo và bắt trùng theo số điện thoại khi khách hàng đăng đăng ký thông tin
 • Thông tin khách hàng đăng ký sẽ tự động lưu trữ về khách hàng tiềm năng
Tích hợp crm với form liên hệ
Tự động lấy thông tin lead từ website
 • Tích hợp tổng đài Voip – Call Center
  • Click To Call trực tiếp trên màn hình LeadCard.
  • Pop up và định danh khách hàng khi có cuộc gọi đến.
  • Gọi điện cho số điện thoại đã có hoặc chưa có trên crm
  • Ghi chú nội dung trong quá trình trao đổi với khách hàng. Lên kế hoạch gặp khách hàng khi cần.
  • Ghi âm cuộc gọi nhằm đánh giá và nâng cao chất lượng dịch vụ.
  • Tra cứu thông tin và các kiến thức khác khi cần.
  • Có thể nghe và gọi trực tiếp trên máy tính hoặc các thiết bị SoftPhone.
 • Báo cáo chi tiết cuộc gọi của nhân viên
 • Nghe lại file ghi âm của nhân viên đã gọi
 • Chi tiết lịch sử cuộc gọi của từng khách hàng

Các đối tác đã tích hợp và sẵn sàng với Long Phát CRM:

Gọi điện cho khách hàng trên crm
Thống kê lịch sử cuộc gọi
Chi tiết lịch sử cuộc gọi cho từng khách hàng
 • Tạo các thống kê cho người dùng
  • Lưu lại tiêu chí tìm kiếm và public cho toàn hệ thống ( Ví dụ tài khoản admin tạo 1 tìm kiếm khách hàng tiềm năng theo loại hình khách hàng là “KH Quốc Tế” sau đó lưu lại tìm kiếm này và public thì toàn bộ người dùng sẽ thấy và sử dụng lại được.
 • Gán dữ liệu tạo ra cho nhiều nhân viên – Multiple Assigned User
   • Gán dữ liệu được tạo ra cho nhiều users. Các module áp dụng: Lead, Account, Contact, Task, Opportunities.
   • Ưu điểm: Giúp cho quản lý có thể chỉ định dữ liệu được tạo ra cho 1 hoặc nhiều người dùng (users) có thể xem được.
   • Lưu ý: Người dùng ở đây là nhân viên dữ liệu của ai người đó thấy.
 • Tự động gởi email chúc mừng sinh nhật khách hàng khi tới ngày sinh nhật.
 • Tự động gởi email chúc mừng ngày thành lập công ty khi tới ngày thành lập.
 • Tự động tạo ticket khi khách hàng gởi email yêu cầu hoặc phản hồi dịch vụ
   • Cấu hình email trên hệ thống CRM để tiếp nhận thông tin phản hồi của khách hàng qua email. Ví dụ support@crmonline.vn
   • Khi có khách hàng gởi email cho email support@crmonline.vn thì hệ thống tự tạo 1 ticket trên crm.
Thống kê tự động trên crm
Gán dữ liệu cho nhiều nhân viên
 1. API tạo khách hàng tiềm năng: Thông thường là tích hợp với website hoặc landing page để lấy thông tin khách hàng
  • LONGPHATCRM cung cấp API cho khách hàng để gắn vào website. Khách hàng đăng ký thông tin thì hệ thống tự động chạy về Module Lead trên CRM.
  • API được bắt trùng theo số di động:
   •  Nếu số di động chưa có thì tạo mới thông tin khách hàng tiềm năng

   •  Nếu số đi động đã có trên hệ thống CRM thì tự động tạo 1 cuộc gọi để cảnh báo cho nhân viên đang chăm sóc.

  • Các thông tin được đẩy về CRM: Tên liên hệ, Công ty, Email, Số di động, Mô tả
 2. Api tạo ticket (Case)
  • LONGPHÁTCRM cung cấp Api cho đối tác để tạo ticket từ hệ thống khác.
  • Các trường thông tin cơ bản: Tên ticket, số điện thoại, tên khách hàng và ghi chú
 3. Tích hợp với hệ thống ERP qua API
  • LONGPHÁT CRM dùng API của bên ERP cung cấp để đồng bộ thông tin khách hàng.
  • Khi khách hàng đã phát sinh giao dịch trên hệ thống crm sẽ kết nối API của hệ thống ERP để đẩy thông tin khách hàng qua ERP, đồng thời lấy mã khách hàng của ERP cập nhật lại hệ thống CRM.

  • Các thông tin đồng bộ cơ bản: Tên khách hàng, MST, Địa chỉ, sales đang chăm sóc.

 • Thông thường mô hình công ty có nhiều chi nhánh hoặc công ty dạng tập đoàn thì mỗi công ty con sẽ có 1 bộ phân IT có thể quản lý người dùng của mình.
 • Phân quyền cho Admin 2 có thể:
  • Tạo nhóm bán hàng của chi nhánh
  • Tạo người dùng của chi nhánh
  • Phân quyền cho người dùng của chi nhánh
  • Disable tài khoản người dùng của chi nhánh mình.
  • Reset password cho người dùng.

Ghi chú: Điểm hạn chế của suitecrm là tài khoản super admin mới được tạo người dùng và phân quyền cho người dùng.

IT có quyền admin 2 này không thấy được dữ liệu của toàn công ty

Tạo và phân quyền người dùng trên crm
 • Tích hợp với hệ thống SMS BrandName để gởi tin nhắn chăm sóc khách hàng.
 • Thiết lập SMS Template
 • Gởi tin nhắn cho từng khách hàng
 • Gởi tin nhắn cho hàng loạt khách hàng
kết quả sau khi gởi sms brandname
 • Quản lý tương tác comment hoặc chat nội bộ giữa nhân viên và quản lý trên hồ sơ khách hàng
  • Người quản lý có thể comment cho nhân viên trên hồ sơ khách hàng (KHTN, KH)
  • Nhân viên có thể trả lời comment cho quản lý của mìh trên hồ sơ khách hàng (KHTN, KH)
 • Giúp quản lý và nhân viên kiểm soát, tương tác, trao đổi thông tin và chăm sóc khách hàng, chốt Deal dễ dàng hơn.
Quản lý chat nội bộ trên hồ sơ khách hàng

Tích hợp với hệ thống Zalo OA để gởi tin nhắn chăm sóc khách hàng:

 • Thiết lập Zalo SMS Template
 • Thiết lập người dùng được phép gởi hay
 • Gởi tin nhắn cho từng khách hàng
 • Gởi tin nhắn cho hàng loạt khách hàng.
 •  Gởi tin nhắn chăm sóc tự động theo quy trình qua Zalo OA ngay cả khi khách hàng chưa quan tâm kênh OA

Các chức năng cơ bản của xuất hóa đơn điện tử trên phần mềm crm LONG PHÁT tích hợp với phần mềm xuất hóa đơn Mifi:

 • Tạo hóa đơn nháp
 • Phát hành hóa đơn
 • Điều chỉnh hóa đơn
 • Thay thế hóa đơn
 • Hủy hóa đơn
 • Tạo nhóm người dùng (nhóm bán hàng)
 • Tạo và phân quyền người dùng: 
  • Nhóm người dùng IT: Chỉ được tạo người dùng và phân quyền và đặc biệt không được thấy dữ liệu của toàn công ty
  • Nhóm người dùng quản lý ( Trưởng phòng, trưởng nhóm, Phó giám đốc, giám đốc chi nhánh )
  • Người dùng nhân viên
  • Nhóm người dùng quản trị công ty (Board): Giám đốc, tổng giám đốc
 • Phần quyền theo mô hình tổ chức, công ty đa chi nhánh, tập đoàn
 • Tạo quyền cho người dùng (Roles)
 • Cấu hình hệ thống: Cấu hình ngày giờ, ngôn ngữ, tiền tệ, email server,…
 • Thiết lập giao diện trang chủ cho người dùng
 •   Một trong những kênh chạy để thu thập thông tin khách hàng tiềm năng (lead) chính là landing page. Và nhu cầu của đội marketing sau khi chạy dữ liệu lead đổ về phải được quản lý và phân giao phù hợp, thông thường nếu chưa có phần mềm crm thì dữ liệu này sẽ được lưu trữ bằng file excel, rồi sau đó gởi cho phòng kinh doanh.
 • Giải pháp tích hợp crm long phát với nền tảng “Ladipage” sẽ giúp bạn tự động thu thập khách hàng tiềm năng về crm sau khi đội ngủ marketing chạy các chương trình quảng cáo. Từ đây các bạn sẽ thuận tiện hơn trong việc thống kê, cũng như phân giao lead cho đội ngủ kinh doanh ( có thể phân thủ công bằng tay hoặc dùng chức năng phân giao lead tự động của phần mềm crm long phát.)
 • Xem chi tiết video hướng dẫn tích hợp không cần lập trình: https://youtu.be/wCsAs5H-1PI
 •  

Tích hợp máy in bill (máy in nhiệt) khổ k80, k57 để in bill đơn hàng cho khách thanh toán.

 • Thiết lập thông tin bill trên hệ thống: Logo, địa chỉ, điện thoại
 • Thanh toán và in bill cho khách
Giải pháp quản lý đơn hàng, tính tiền và in bill
 • Thiết lập điều kiện phân giao khách hàng theo chiến dịch và nhân viên được giao
 • Thiết lập thời gian chạy tự động ( theo phút hoặc theo ngày,…)
 • Import dữ liệu từ file excel hoặc mass update dữ liệu thỏa điều kiện

Ghi chú: Tiêu chí phân giao “chia đều” cho nhân viên được thiết lập của 1 chiến dịch. Áp dụng cho khách hàng tiềm năng hoặc khách hàng

 

 • Khi phần mềm CRM hoặc hệ thống khách hàng khác tích hợp với Facebook, bạn có thể nhanh chóng liên hệ với khách hàng tiềm năng mà mình có được thông qua chiến dịch quảng cáo tìm kiếm khách hàng tiềm năng trên Facebook, cũng như có thể đạt tỷ lệ chuyển đổi cao hơn.
 • Khách hàng tiềm năng sẽ tự động đổ về CRM khi nhập các thông tin từ form ads quảng cáo của fanpage facebook ( Tên hoặc email hoặc số di động).
Tích hợp Facebook Lead Ads với phần mềm crmonline Long Phát
 • Với nhân viên thông thường thì dữ liệu khách hàng của ai người đó thấy.
 • Tuy nhiên với 1 số trường hợp thì cần chia sẻ dữ liệu khách hàng để nhiều nhân viên cùng thấy từ người quản lý.
 •  Với CRMOnline người dùng có thể: Chia sẻ thủ công từng dữ liệu khách hàng cho nhiều nhân viên thấy hoặc tự động chia sẻ cho 1 nhóm nhân viên được thiết lập.
 • Click to call để gọi điện trực tiếp cho khách hàng qua tổng đài voip.
 • Gọi nội bộ cho nhân viên với nhau trong công ty.
 • Tích hợp bàn phím số để bấm gọi cho khách hàng ngoài hệ thống CRM.
 • Báo cáo tổng hợp lợi nhuận & công nợ theo cơ hội
 • Báo cáo tổng hợp lợi nhuận & công nợ theo khách hàng
 • Báo cáo tổng hợp lợi nhuận & công nợ theo đơn hàng
 • Quản lý chi tiết xin nghỉ phép của nhân viên: Nghỉ phép có lương, nghỉ phép không lương, nghỉ nữa ngày, nghỉ cả ngày.
 • Tự động gởi email thông báo cho cấp quản lý.
 • Quản lý chi tiết tăng ca của nhân viên: Ngày tăng ca, hệ số ngày tăng ca, thời gian tăng ca.
 • Quản lý chi tiết quá trình thực hiện đơn hàng của nhân viên: Chi tiết công việc, ngày thực hiện, hoa hồng được hưởng (nếu có).

Với CRMOnline – Payrol bạn có thể tính lương theo ngày công hoặc theo giờ công, lương văn phòng, lương tăng ca, lương hoa hồng. Thiết lập các khoản phụ cấp, thưởng, phạt, nghỉ phép, tăng ca, tạm ứng lương.

 • 1) Quản lý hồ sơ lương
 • 2) Quản lý thông số lương
 • 3) Quản lý nghỉ phép, tăng ca
 • 4) Quản lý lương hoa hồng cho nhân viêno
 • 5) Quản lý tính lương tự động cho nhân viên từ các thông số cấu hình
Lương nhân viên = [Lương cơ bản ] + [lương tăng ca ] + [các khoản phụ cấp] + [các khoảng thưởng] + [các khoản hoa hồng] – [Các khoản phạt ] – [Các khoản tạm ứng ].
[Lương cơ bản ] * : Tính theo ngày công hoặc giờ công tùy hệ thống cấu hình.
Hồ sơ lương
Thông số lương
Bảng lương nhân viên

Tự động đưa ra báo cáo lợi nhuận và công nợ giúp quản lý có cái nhìn trực quan hơn về tình hình doanh số, khách hàng, công nợ của công ty từ đó dễ dàng đưa ra các quyết định kịp thời:

 • Lợi nhuận và công nợ theo cơ hội.
 • Lợi nhuận và công nợ theo khách hàng.
 • Lợi nhuận và công nợ theo đơn hàng.

Tại sao bạn nên lựa chọn giải pháp của chúng tôi?

DÙNG THỬ CRM 14 NGÀY MIỄN PHÍ
suitecrm việt nam

Được xây dựng và phát triển trên SuiteCRM. Phần mềm CRM Online mã nguồn mở – Open Source CRM số 1 thế giới hiện nay

padlock

Không tốn phí bản quyền. Nền tảng kết nối mở và tùy biến dễ dàng theo yêu cầu 

Bảo mật tuyệt đối thông tin khách hàng

Bảo mật tuyệt đối thông tin khách hàng

Liên tục cập nhật tính năng và công nghệ mới

Liên tục cập nhật tính năng và công nghệ mới nhất.

hơn 10 năm kinh nghiệm

Đội ngũ hơn 10 năm kinh nghệm tư vấn và triển khai giải pháp phần mềm CRM ONLINE cho nhiều doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài

Hơn +500 doanh nghiệp đã sử dụng PHẦN MỀM CRM LONGPHAT