CRMOnline

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Quản lý đơn hàng trên CRM

Quản lý đơn hàng là quá trình theo dõi tình trạng đơn hàng và xử lý các công đoạn khác để hoàn tất đơn hàng. Vì vậy quản lý đơn hàng đóng vai trò cực kỳ quan trọng với mọi doanh nghiệp. Quá trình này luôn gắn liền với hoạt động cung ứng của doanh nghiệp và tác động trực tiếp đến doanh thu, chi phí công ty. Mỗi doanh nghiệp có thể lựa chọn hình thức quản lý đơn hàng khác nhau tuỳ thuộc vào quy mô và tính chất hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp / cửa hàng. Với tính năng Quản lý đơn hàng trên CRM, việc quản lý đơn hàng sẽ không còn là vấn đề nan giải cho doanh nghiệp.

Trên CRMOnline, quản lý đơn hàng gồm ba hoạt động chính là tạo đơn hàng, cập nhật đơn hàng và quản lý đơn hàng.

1. Tạo đơn hàng:

Việc tạo đơn hàng là không thể thiếu trong quá trình quản lý đơn hàng trên CRMOnline. Các thông tin cơ bản và cần thiết luôn được hiển thị đầy đủ trên màn hình tạo đơn hàng.

Hệ thống sẽ tự động tính các phí sau khi người dùng nhập số tiền vào từng phần của đơn hàng.

2. Cập nhật đơn hàng trên crm:

Trên giao diện cập nhật cho đơn hàng có nhiều chức năng khác nhau: Sửa đơn hàng, Sao chép đơn hàng, Xóa đơn hàng,…

Hai chức năng quan trọng khác: Thanh toán và In bill.

3. Quản lý đơn hàng trên crm:

Tổng hợp tất cả các chức năng chỉ trên một trang quản lý: sửa, chọn lọc, lọc thông tin, chọn cột, sắp xếp dữ liệu tăng / giảm theo từng cột.

Các chức năng bổ sung khác như: chuyển người chăm sóc (người chỉ định), xuất file Excel, xóa hàng loạt.

CRMOnline nền tảng chuyển đổi số độc quyền của Long Phát CRM  được xây dựng và phát triển hơn 12 năm trên nền suitecrm, phần mềm mã nguồn mở số 1 thế giới hiện nay.

Tham khảo thêm về quản lý đơn hàng trên phần mềm crmonline Long Phát:

Giải pháp quản lý đơn hàng trên phần mềm CRMOnline

 Giải pháp quản lý đơn hàng, tính tiền và in bill

 

Liên hệ