CRMOnline

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Yêu cầu hệ thống phần mềm SuiteCRM

1/ Server (máy chủ): Nơi cài đặt phần mềm suitecrm và cơ sở dữ liệu

Platform

Linux, Unix, Mac OS

Any version supporting PHP. Thông thương hay dùng hệ điều hành Centos 7 +

Windown

Windows Server 2008+

PHP

5.6, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3 (starting from SuiteCRM 7.11.5)

Web Server

Apache

2.2, 2.4

IIS

8, 8.5

Database

MariaDB

5.5, 10, 10.1, 10.2

MySQL

5.5, 5.6, 5.7

SQL Server

SQL Server 2008+

2/ Clients ( máy người dùng): Nơi người dùng sử dụng phần mềm suitecrm

Yêu cầu hệ thống phần mềm SuiteCRM Phần mềm SuiteCRM của LONGPHATCRM ( phiên bản web ) được sử dụng tốt nhất trên Laptop, PC.

Yêu cầu hệ thống phần mềm SuiteCRM Trong trường hợp sử dụng thiết bị di động ( iphone, ipad ) thì phần mềm mặc định hỗ trợ Responsive cho giao diện mobile (Tự động chuyển về giao diện mobile khi đăng nhập trên các thiết bị này ).

Yêu cầu hệ thống phần mềm SuiteCRM Trình duyệt sử dụng đề nghị: Chorme, Cốc Cốc, Safari phiên bản mới nhất ( khuyến nghị không nên dùng các trình duyệt khác).

Yêu cầu hệ thống phần mềm SuiteCRM Trước khi sử dụng phải xóa cache trình duyệt để đảm bảo các tính năng phần mềm được chạy đúng nhất. 

>> Hệ thống CRM | 25 Chức năng quan trọng không thể thiếu trong hệ thống CRM

3/ Các yêu cầu khác khi sử dụng phần mềm suitecrm

Yêu cầu hệ thống phần mềm SuiteCRM Đường truyện mạng ( internet ) phải ổn định. Trong trường hợp sử dụng 3G thì phải sử dụng gói tốc độ cao.

Yêu cầu hệ thống phần mềm SuiteCRM Thông tin đăng nhập phải chính xác:

  • Link truy cập phần mềm: ví dụ https://demo.crmonline.vn

  • Tên đăng nhập

  • Mật khẩu truy cập phần mềm

Ghi chú:

CẤU HÌNH PHẦN CỨNG CHO SERVER VỚI LƯỢNG TRUY CẬP ĐỒNG THỜI (CCU) KHOẢNG 20-40 NGƯỜI DÙNG cần 2 server với cấu hình tối thiểu như sau:

  • CPU: >=4 nhân, mỗi nhân 2.0 Ghz

  • Ram: >= 4G

  • Ổ Cứng: 100G SSD

Server có thể trang bị cơ chế Load Balancing trong trường hợp sử dụng với số lượng người dùng lớn.

Server có thể trang bị 1 con Server Web1 con Server database riêng hoặc chung.

Tham khảo đầy đủ và chi tiết file tài liệu yêu cầu hệ thống cho phần mềm suitecrm tại đây:  Download

LONGPHATCRM – Giải pháp phần mềm crm chuyên sâu cho doanh nghiệp trên nền suitecrm tại Việt Nam.

Liên hệ