CRMOnline

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Quản lý lợi nhuận trên CRM

Quản lý lợi nhuận và công nợ là quy trình quản lý và kiểm soát các khoản thu và chi, cũng như quản lý các khoản tiền mà doanh nghiệp nợ và nợ lại đối tác kinh doanh. Quản lý lợi nhuận tập trung vào việc tăng cường hiệu suất hoạt động và tối ưu hoá lợi nhuận, trong khi quản lý công nợ nhằm giảm thiểu rủi ro và đảm bảo việc thu hồi nợ cho doanh nghiệp.

Vì vậy, việc quản lý hai yếu tố này rất quan trọng để đạt được sự ổn định và bền vững cho doanh nghiệp. Bằng cách hiểu và áp dụng quy trình quản lý chặt chẽ, doanh nghiệp có thể tối ưu hóa lợi nhuận và tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển về sau. Sau đây là tính năng Quản lý lợi nhuận mà CRMOnline mang lại để giúp công đoạn quản lý của doanh nghiệp trở nên dễ dàng hơn.

Với tính năng Quản lý lợi nhuận trên CRM, phần mềm tự động đưa ra báo cáo giúp nhà quản lý có cái nhìn trực quan hơn về tình hình doanh số, khách hàng, công nợ của công ty từ đó dễ dàng đưa ra các quyết định kịp thời. Tính năng Quản lý lợi nhuận trên CRM được chia ra ba tính năng nhỏ quản lý theo các danh mục kinh doanh:

 • Lợi nhuận theo cơ hội
 • Lợi nhuận theo khách hàng
 • Lợi nhuận theo đơn hàng

Cả ba phần này đều được trang bị chức năng chức năng lọc, tìm kiếm và thống kê dữ liệu.

Phần mềm sẽ lọc các thông tin cần thiết như: khoảng thời gian (tuần này, tuần trước, tháng này, tháng trước,…) hoặc tự chọn khoảng thời gian cụ thể; lọc nhóm tài khoản nhân viên; tìm kiếm chức vụ, tên tài khoản nhân viên. Sau đó sẽ thống kê ở bảng thống kê thông tin số liệu bên dưới.

1. Về lợi nhuận tính theo cơ hội, hệ thống sẽ tính tổng lợi nhuận của tất cả cơ hội thuộc về khách hàng đó, theo các cột:

 • Doanh thu: tổng tiền được tính theo các hóa đơn đã hoặc đang chờ thanh toán
 • Tổng thu: tổng tiền phiếu thu
 • Tổng chi: tổng tiền phiếu chi đã thanh toán
 • Lợi nhuận: được hệ thống tính theo tổng Doanh thu Tổng chi
 • Công nợ: được hệ thống tính theo tổng Doanh thu Tổng thu

2. Đối với lợi nhuận theo khách hàng sẽ có thêm mục:

 • Doanh số: tổng tiền được tính theo các cơ hội bán hàng đã chốt thắng
 • Lợi nhuận theo cơ hội: tổng lợi nhuận của các cơ hội bán hàng thuộc về khách hàng đó
 • Lợi nhuận theo đơn hàng: tổng lợi nhuận của tất cả đơn hàng thuộc về khách hàng đó

3. Riêng về lợi nhuận tính theo đơn hàng, hệ thống sẽ in chi tiết tổng lợi nhuận của từng đơn hàng và thống kê theo từng đơn.

Quản lý lợi nhuận & công nợ trên CRM

Quản lý lợi nhuận & công nợ trên CRM

CRMOnline nền tảng chuyển đổi số độc quyền của Long Phát CRM được xây dựng và phát triển hơn 12 năm trên nền suitecrm, phần mềm mã nguồn mở số 1 thế giới hiện nay.

Liên hệ