CRMOnline

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Phần Mềm Quản Lý Bán Hàng

Bạn đang gặp khó khăn trong vấn đề quản lý khách hàng, quản lý việc tính toán cho khách hàng ( làm thanh toán chậm và không chính xác), quản lý doanh số bán hàng theo thời gian (ngày tháng năm),…và còn nhiều vấn đề khác trong khâu bán hàng. Giải pháp quản lý bán hàng của chúng tôi sẽ giúp các bạn giải quyết vấn đề trên. 

QUI TRÌNH TỔNG QUÁT GIẢI PHÁP BÁN LẺ

Phần Mềm Quản Lý Bán Hàng

 

MỘT SỐ GIAO DIỆN THAM KHẢO

Phần Mềm Quản Lý Bán Hàng

Phần Mềm Quản Lý Bán Hàng

Tính năng chính của phần mềm quản lý bán hàng (POS):

 • Quản lý khách hàng
 • Quản lý sản phẩm
 • Quản lý ngành hàng / nhóm hàng
 • Quản lý đơn vị tính
 • Quản lý nhà cung cấp
 • Quản nhập kho
 • Quản lý tồn kho
 • Quản lý công nợ nhà cung cấp (Công nợ phải trả)
 • Quản lý giá vốn
 • Quản lý thu / chi
 • Quản lý bán hàng và tích hợp máy in bill khổ (80, 57)
 • Quản lý tính tiền
 • Thống kê doanh số bán hàng theo khách hàng
 • Thống kê doanh số bán hàng theo sản phẩm
 • Thống kê lợi nhuận bán hàng theo sản phẩm
 • Thống kê tồn kho theo sản phẩm, theo tháng

CRMOnline | Phần mềm quản lý và chăm sóc khách hàng Online đơn giản, dễ sử dụng, tùy biến theo yêu cầu của từng doanh nghiệp trên nền tảng SuiteCRM.

Liên hệ