CRMOnline

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Qui trình hoạt động của doanh nghiệp khi áp dụng phần mềm crm

 

Qui trình hoạt động của doanh nghiệp khi áp dụng phần mềm crm
Qui trình và thực tiễn của doanh nghiệp khi áp dụng crm

Hệ thống cung cấp cơ chế cho phép quản lý xuyên suốt từ hoạt động Marketing, hoạt động kinh doanh tư vấn bán hàng, thực hiện hợp đồng và chăm sóc khách hàng. Với việc triển khai hệ thống LongPhat CRM, mọi hoạt động quản lý, tương tác trong tầm tay của bạn. Hệ thống chạy trên nền Web. Bạn kết nối vào hệ thống bất cứ nơi nào có internet.

Thực tiễn áp dụng phần mềm quản lý CRM LONG PHÁT

Hệ thống phần mềm được áp dụng một cách linh hoạt, mềm dẻo, đồng nhất dữ liệu giữa các bộ phận và chức năng với nhau. Dữ liệu được tổ chức một cách khoa học, cho phép tổng hợp, phân tích dữ liệu, cung cấp các báo cáo trợ giúp nhà quản lý kiểm soát được hoạt động trong doanh nghiệp và ra quyết định quản trị một cách chính xác, khách quan.

  • Đánh giá và kiểm soát được các hoạt động Marketing, kế hoạch và phương án thực hiện hoạt động Marketing tiếp theo.
  • Đánh giá và kiểm soát được các hoạt động kinh doanh, hiện thực hóa doanh số/doanh thu. Phân công, chia sẽ các cơ hội và đầu mối kinh doanh cho nhân viên kinh doanh một cách hợp lý, kiểm soát được khối lượng công việc và tiến trình công việc của từng nhân viên.
  • Điều phối và kiểm soát các hoạt động tư vấn, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp đến khách hàng từ đội ngũ nhân viên kinh doanh. Các nội dung làm việc được ghi nhận vào hệ thống (Hệ thống là cuốn sổ tay và là người nhắc lịch làm việc của nhân viên) và được báo cáo đến nhà quản trị, dữ kiện của toàn bộ quá trình tiếp cận khách hàng sẽ được ghi nhận và là cơ sở cho việc phân tích đánh giá cho các bước tiếp theo.
  • Khi một cơ hội kinh doanh được thương lượng thành công, một dự án được thành lập và tiến hành thực hiện. Hệ thống cho phép chuyển tiếp một cơ hội kinh doanh thành một dự án thực thi, phân công công việc cho thành viên trong dự án, cập nhật báo cáo tiến độ thực hiện dự án.
  • Hệ thống cung cấp công cụ cho phép đội ngũ dự án quản lý công việc chính xác,cập nhật và báo cáo tiến độ lên cấp trên kịp thời. Hệ thống cung cấp báo cáo tổng hợp cho phép nhà quản lý nắm bắt tình hình các dự án một cách đầy đủ, có góc nhìn tương quan giữa các dự án, điều này cho phép xem xét các quyết định điều phối hợp lý.
  • Hỗ trợ chăm sóc khách hàng tiềm năng, khách hàng đã và đang sử dụng dịch vụ, với hình thức gởi mails, nhắn SMS, hoặc cho phép lọc danh sách khách hàng theo nhiều tiêu chí khác nhau cung cấp dữ liệu đầu vào cho bộ phận Chăm sóc khách hàng thực hiện các chiến lược đặc trưng của mình.
  • …..

LONGPHAT CRM – Phần mềm quản lý khách hàng online, đơn giản và dễ sử dụng trên nền suitecrm.

Liên hệ