0911.536.678

HƯỚNG DẪN IMPORT KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG

Hướng dẫn import lead ( khách hàng tiềm năng ) từ file excel vào hệ thống suitecrm.

Bước 1: Chuẩn bị file import

Bước 2: Tiến hành import

Bước 3: Kiểm tra kết quả

 

LONGPHAT CRM – Giải pháp quản lý và chăm sóc khách hàng chuyên sâu cho doanh nghiệp trên nền suitecrm tại Việt Nam.

Share bài viết:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on vk
Share on odnoklassniki

Bài viết liên quan: