CRMOnline

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Giới thiệu tính năng quản lý khảo sát online trên phần mềm crm Long Phát

Chức năng khảo sát cho phép bạn tạo một cuộc khảo sát với nhiều tùy chọn loại câu hỏi. Các phản hồi nhận được được lưu trữ và có thể được xem trên cơ sở từng phản hồi hoặc dưới dạng báo cáo tóm tắt chi tiết bằng biểu đồ. Sau đây là 1 vài tính năng quản lý khảo sát online cơ bản:

1) Tạo câu hỏi khảo sát tự động và linh hoạt

Các loại câu trả lời có sẵn như sau:

 • Văn bản: Kiểu nhập văn bản tiêu chuẩn
 • Ô văn bản: Vùng nhập văn bản lớn hơn
 • Ô đánh dấu: Hiển thị một hộp kiểm duy nhất bên cạnh câu hỏi.
 • Radio: Cho phép tạo một số tùy chọn câu trả lời với các nút hình tròn. Chỉ có thể chọn một câu trả lời.
 • Trình đơn thả xuống: Chỉ định một số tùy chọn câu trả lời để chọn trong danh sách thả xuống. Chỉ có thể chọn một câu trả lời.
 • Chọn nhiều: Tương tự như danh sách thả xuống, nhưng có thể chọn một hoặc nhiều câu trả lời. (Nhấn giữ Ctrl + câu trả lời để chọn)
 • Ma trận: Đối với mỗi tùy chọn được chỉ định, người dùng sẽ có thể trả lời “Hài lòng“, “Không hài lòng” hoặc “Bất mãn”. Những phản hồi này cũng có thể được tùy chỉnh – xem bên dưới.
 • DateTime: Bộ chọn Ngày/Giờ sẽ được hiển thị để người dùng chọn ngày.
 • Ngày giờ: Bộ chọn Ngày/Giờ sẽ được hiển thị để người dùng chọn ngày và giờ.
 • Tỷ lệ: Thang điểm 1-10 sẽ được hiển thị. Người dùng có thể chọn một số trên thang đo để trả lời câu hỏi.
 • Xếp hạng: Tiện ích đánh giá năm sao sẽ được hiển thị. Người dùng có thể chọn từ 0 đến 5 sao để trả lời câu hỏi.

2/ Phản hồi khảo sát

Bảng phụ Phản hồi khảo sát hiển thị các phản hồi riêng lẻ nhận được từ mỗi người trả lời. Bạn có thể tìm thấy bảng con trong Chế độ xem chi tiết cho cuộc khảo sát. Bạn cũng có thể truy cập bảng con Phản hồi khảo sát từ trang Trạng thái Chiến dịch cho một chiến dịch.
Khi bạn lấy đường dẫn URL và gửi cho khách hàng để đánh giá hệ thống sẽ không nhận diện được khách hàng, vì thế hệ thống sẽ hiển thị phản hồi với tên là “Unknown Contact”.

3/ Báo cáo khảo sát

Các câu trả lời khảo sát cũng có thể được xem dưới dạng Báo cáo khảo sát, hiển thị tóm tắt tất cả các câu trả lời theo câu hỏi. Biểu đồ được sử dụng khi thích hợp để hiển thị dữ liệu.
Không thể xem các câu trả lời riêng lẻ từ Báo cáo khảo sát. Nếu bạn muốn xem câu trả lời của một người trả lời cụ thể, bạn có thể xem những câu trả lời này từ bảng con “Phản hồi khảo sát” của cuộc khảo sát, như được hiển thị ở trên.

4/ Kết quả phản hồi của khách hàng sau khảo sát

Trên trang Trạng thái chiến dịch, phần phản hồi khảo sát có thể được mở rộng để xem các phản hồi khảo sát của từng khách hàng. Nhấn vào tên của người trả lời để xem các câu trả lời.

Xem chi tiết video hướng dẫn sử dụng chức năng quản lý khảo sát online:

Xem chi tiết hướng dẫn sử dụng chức năng quản lý khảo sát online trên phần mềm crm Long Phát.
LONGPHAT CRM – Phần mềm quản lý và chăm sóc khách hàng crmonline đơn giản và dễ sử dụng trên nền suitecrm tại Việt Nam.
Liên hệ