CRMOnline

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

CRM Cho Bán Hàng

  • Với SuiteCRM bạn có một cái nhìn tổng quan rõ ràng về những khách hàng tiềm năng, cho phép bạn phát hiện các cơ hội mới và giao dịch nhanh hơn, dễ dàng hơn. Phát triển nguồn khách hàng và tăng doanh thu, trong khi đó vẫn kiểm soát được hoàn toàn dữ liệu. 
CRM cho bán hàng
LeadCard View

 Chức năng quản lý LeadCard View

Quản Lý Khách Hàng Tiềm Năng

  •  Tìm kiếm dữ liệu khách hàng tiềm năng nhanh chóng và tức thời. Danh sách khách hàng tiềm năng được tuỳ chỉnh giúp chúng ta dễ dàng đánh giá những khách hàng tiềm năng và phân loại từng khách hàng một cách chính xác. Giảm thời gian phản hồi cho khách hàng của bạn và dành nhiều thời gian hơn cho họ. Màn hình xem chi tiết 1 khách hàng tiềm năng cho phép bạn xem tất cả thông tin liên quan đến khách hàng trong 1 trang duy nhất, cho phép bạn dễ dàng theo sát, cập nhật thông tin của họ và chuyển đổi thành công khách hàng tiềm năng trong công tác bán hàng

CRM cho bán hàng

Quản lý danh sách khách hàng tiềm năng (Lead) CRM cho bán hàng

Kiểm Soát Chặt Chẽ Công Ty Và Người Liên Hệ Của Bạn

  • Bằng cách tạo ra một kho trung tâm lưu trữ khách hàng. SuiteCRM cung cấp cho bạn một cái nhìn 360 độ về tất cả các hoạt động quan trọng, cũng như lịch sử làm việc với khách hàng. Bạn nắm được tình hình tổng quan tất cả các khách hàng, người liên hệ, tình trạng các cơ hội bán hàng và hơn thế nữa bạn có thể tăng giá trị và phát hiện những cơ hội bán hàng mới.

Không Bao Giờ Bỏ Lỡ Một Cơ Hội Bán Hàng

  • Trong SuiteCRM, tất cả các cơ hội của bạn được tổ chức tốt và dễ dàng quản lý, giúp bạn có nhiều thời gian hơn vào việc chốt đơn hàng và tạo doanh thu. Khai thác tối đa các kênh bán hàng của bạn.
co_hoi_ban_hang

Tăng Hiệu Quả Với Việc Tự Động Hoá Qui Trình

  • Tính năng mạnh mẽ của chức năng Workflow sẽ giúp bạn tạo ra qui trình kiểm soát và xử lý khi dữ liệu được tạo ra. Khi doanh nghiệp của bạn ngày càng phát triển, đồng nghĩa với việc dữ liệu khách hàng ngày càng nhiều thì việc kiểm soát hệ thống bằng qui trình tự động sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và tối ưu qui trình bán hàng của bạn.

Báo Cáo Bán Hàng (Sales Reporting)

  • Bạn có thể hiển thị tức thời (Real Times) các thông tin quan trọng (cuộc gặp, cuộc hẹn,…) và các báo cáo quan trọng về bán hàng ở màn hình trang chủ. Chức năng báo cáo động giúp bạn tạo ra các báo cáo cần thiết cho mình và hiển thị nó ra ngoài màn hình trang chủ.  
Sales report
Sales report activities

 

Liên hệ