CRMOnline

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Cấu hình Admin SuiteCRM

I. Cấu hình admin và các chức năng

Đăng nhập tài khoản Admin để vào cấu hình

Đăng nhập tài khoản Admin để vào cấu hình

Sau khi đăng nhập thành công thì click vào Admin góc phải trên màn hình!

 

Sau khi đăng nhập thành công thì click vào Admin góc phải trên màn hình

Sẽ hiện ra 1 danh sách hạng mục như thế này

Sẽ hiện ra 1 danh sách hạng mục như thế này

1. Profile: thông tin admin

Profile thuộc module “User” và Action “EditView”

EditView

Record =1 là mặc định admin.

Profile Admin gồm các chức năng:

Profile Admin

 • Create New User: Dùng để tạo 1 User mới.
 • Create Group User: Dùng để tạo 1 nhóm User.
 • View User: Dùng để xem danh sách các User.
 • Import Users: Để nhập User t.ừ 1 file.
 • Sercurity Groups: Xem các nhóm Security.
 • Role Management: Quản lý vai trò.
 • Security Suite Settings: Tùy chỉnh cài đặt Security Suite

Phần Edit của Profile ngoài thay đổi các thông tin còn có thay đổi Layout (Layout Options)

 

Cấu hình Admin SuiteCRM

Trong phần Layout Options ta có thể thấy:

 • Style : là kiểu hiển thị nền layoutt
 • Module Menu Filters:Dùng để ẩn/hiện 1 modules theo tùy chỉnh admin.
 • Sort Modules Alphabetically: sắp xếp module theo kiểu alphabet.
 • Show Collapse subpanel hint: Khi các Subpanel được thu gọn, hiển thị một gợi ý để cho biết nếu Subpanel trống hoặc chứa các bản ghi.

2. Employees

Employees thuộc module “Employees” và mặc định khi click vào là Action “Index”

Cấu hình Admin SuiteCRM

Employees có các chức năng chính sau:

Employees có các chức năng chính

 • Create Employee: Tạo 1 Employee mới.
 • View Employees: Xem danh sách các Employee.

3. Admin

Admin thuộc module “Administration” và mặc định khi click vào là Action “Index”

Administration

Đây là Module chính nên rất nhiều chức năng:

 • User: Tạo mới, Chỉnh sửa, kích hoạt hoặc hủy kích hoạt user trong SuiteCRM

 

Cấu hình Admin SuiteCRM

 • System: Cấu hình hệ thống theo yêu cầu của khách hàng

 

Cấu hình Admin SuiteCRM

Để thêm 1 loai tiền tệ ta click vào “Currencies

Cấu hình Admin SuiteCRM

Hệ thống sẽ chuyển đến module Currencies và ra trang thêm tiền tệ:

 

Cấu hình Admin SuiteCRM

Sau khi điền các trường yêu cầu rồi thì nhấn SAVE và đây là khi thêm thành công.

 

Cấu hình Admin SuiteCRM

 • Email: Quản lý email, cấu hình để gửi mail của phần mềm.

 

Cấu hình Admin SuiteCRM

 • Developer Tools: Thêm, sửa chức năng và giao diện module, quản lý các trường, tùy chỉnh và cấu hình các tab

 

Developer Tools

 • Google Suite: Quản lý Google Suite

 

Cấu hình Admin SuiteCRM

 • Advanced OpenAdmin

 

Cấu hình Admin SuiteCRM

 • Search Settings và Bugs

 

Cấu hình Admin SuiteCRM

Để config Global Search ta vào “Search Settings

Sẽ hiện dẫn ta đến Action “SearchSettings”

 

Cấu hình Admin SuiteCRM

Đây là màn hình chọn EngineSearch của SuiteCRM

4. SupportForum

Khi click vào người dùng sẽ đc chuyển đến trang support mặc định là: https://suitecrm.com/suitecrm/forum/suite-forum và có thể edit được.

5. About

Khi click vào người dùng sẽ đến trang thông tin về chúng tôi.

6. Logout

Thoát khỏi phần mềm.

II. Các tài liệu liên quan

Có thể tham khảo các tài liệu liên quan đến cấu hình admin SuiteCRM dưới đây:

https://docs.suitecrm.com/user/ dùng cho User

https://docs.suitecrm.com/developer/ dùng cho dev

https://docs.suitecrm.com/admin/ dùng cho Admin

Sự khác biệt giữa Config.php và Config_override.php:

Config.php là Config CHÍNH của SuiteCRM

Config_override.php là Config phụ, nó có thể tùy biến theo dev hoạt động đè lên config chính mà không làm hư config chính của SuiteCRM

Kết luận

Hãy liên hệ với công ty phần mềm LONGPHAT CRM của chúng tôi nếu bạn đang muốn tìm Công ty phần mềm CRM uy tín tại Hà Nội – HCM – Việt Nam. Chúng tôi đã có hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc với khách hàng lớn nhỏ toàn quốc trên tất cả các lĩnh vực: spa, bất động sản, vận chuyển, dịch vụ….

Tư vấn dịch vụ CRM ngay >>

 

 

 

LONGPHATCRM – Đơn vị tiên phong tư vấn và triển khai phần mềm crmonline chuyên sâu cho doanh nghiệp trên nền suitecrm tại Việt Nam.

Liên hệ