CRMOnline

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

suitecrm việt nam

Phần mềm crm

Phần mềm crm

Phần mềm crm và mô hình tổng quan về hệ thống CRM (Customer Relationship Management) là một phần mềm quản lý quan hệ khách hàng được sử dụng để thu thập, quản lý và phân tích dữ liệu về khách hàng. Đây là một công cụ quan trọng giúp các […]

tổng đài tích hợp với CRM

Tích hợp CRM với tổng đài IP Call Center

Tích hợp CRM với tổng đài IP Call Center Doanh nghiệp muốn lắp đặt một hệ thống tổng đài chuyên nghiệp để kết nối với khách hàng tốt nhất? Vậy, bạn đã biết đến tổng đài ảo cloud là gì, có thể tích hợp được với CRM không? Tất cả sẽ có […]

SugarCRM so với SuiteCRM

SugarCRM so với SuiteCRM

SugarCRM so với SuiteCRM Nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp thay thế Salesforce, bạn nên so sánh SugarCRM với SuiteCRM. Cả hai giải pháp CRM này đều tự nhận là giải pháp thay thế của Salesforce. Nhưng có một số khác biệt khá lớn giữa chúng. Xem xét […]

suitecrm 8 is coming

SuiteCRM 8 is coming!

SuiteCRM 8 is coming! SalesAgility is hard at work developing the next generation of Open Source CRM; SuiteCRM 8. Our team have been busy experimenting, building and overloading on coffee to ensure we develop a robust and scalable CRM application that users will love. We are preparing to publish our […]

Tài liệu giới thiệu suitecrm

Tài liệu giới thiệu suitecrm

Tài liệu giới thiệu suitecrm | LONGPHAT CRM SuiteCRM là phần mềm quản lý quan hệ khách hàng tốt nhất thế giới hiện nay. Riêng đối với Việt Nam, giá của các giải pháp phần mềm CRM luôn là vấn đề hàng đầu cho các doanh nghiệp. Vì vậy SuiteCRM thật sự là giải pháp […]

Liên hệ