CRMOnline

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

4. Quảnlý KPI

Quản lý kpi

Quản lý KPI trên phần mềm CRM Sự phát triển ổn định và kết quả kinh doanh mang lại sẽ quyết định phần lớn trong sự thành công của doanh nghiệp. Vì thế, để đánh giá hiệu suất quá trình kinh doanh của...
Liên hệ