CRMOnline

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

6. Quản lý lương

Quản lý tăng ca

Quản lý tăng ca trên phần mềm CRM Làm thêm giờ (tăng ca) là yêu cầu của công việc và gần như hiển nhiên trong nhiều ngành nghề, nhằm để đáp ứng số lượng và chất lượng công việc luôn không ngừng tăng...

Quản lý nghỉ phép

Quản lý nghỉ phép trên phần mềm CRM Ngoài công việc ở công ty, nhân viên vẫn còn nhiều khía cạnh khác trong cuộc sống cần phải giải quyết. Vì thế, chế độ nghỉ phép là một trong những việc duy trì hiệu...

Quản lý lương

Quản lý lương trên phần mềm CRM Một trong các nhân tố gắn liền với quyền lợi và công sức làm việc của người lao động, cũng như tạo nên động lực làm việc hơn cho nhân viên đó là tiền lương, tiền thưởng...
Liên hệ