SMS Brandname | Tin Nhắn Thương Hiệu Là Gì?

SMS Brand Name là gì

SMS Brandname | Tin Nhắn Thương Hiệu Là Gì? SMS Brandname là dịch vụ tin nhắn SMS mà khi thuê bao nhận được thì phần người gửi sẽ được thay thế bằng tên thương hiệu của Doanh nghiệp (ví dụ: LONG PHAT CRM ,South Telecom, VienThong MN….). Dịch vụ SMS Brandname cho phép Doanh nghiệp truyền thông chủ động […]