Thực trạng triển khai hệ thống CRM tại Việt Nam hiện nay

Thực trạng triển khai hệ thống CRM tại Việt Nam hiện nay CRM đã khá phổ biến trên thế giới. Tuy nhiên Việt Nam vẫn chưa được quan tâm và phát triển đúng mức. Nhiều doanh nghiệp Việt Nam hiện nay đã nhận thức tầm quan trọng của quản lý quan hệ khách hàng. Nhưng […]