Top 4 phần mềm CRM mã nguồn mở

Top 4 phần mềm CRM mã nguồn mở

Top 4 phần mềm CRM mã nguồn mở Trên thị trường có rất nhiều loại phần mềm CRM miễn phí. Nó cung cấp cho các doanh nghiệp chưa có khả năng tài chính đầu tư. Chủ yếu 2 loại là phần mềm miễn phí nhưng giới hạn về số lượng người dùng miễn phí, danh […]