Xây Dựng Hệ Thống Contact Center

Xây dựng hệ thống ip callcenter

Xây Dựng Hệ Thống Contact Center Khái niệm Trung tâm chăm sóc khách hàng (hệ thống Contact Center) ngày càng được nhắc đến nhiều. Ở Việt Nam, dịch vụ này có bước phát triển đột biến theo sự phát triển của hạ tầng và các dịch vụ viễn thông, nhu cầu về các trung tâm chăm […]