4 giải pháp phần mềm CRM tối ưu nhất cho doanh nghiệp

4 giải pháp phần mềm CRM tối ưu nhất cho doanh nghiệp Phần mềm quản lý quan hệ khách hàng (CRM) là giải pháp hiệu quả tối ưu trong điều hành một doanh nghiệp thành công. CRM giúp xây dựng mối quan hệ bền vững hơn. Điều này giúp kinh doanh tạo ra doanh thu. […]

9 tiêu chí đánh giá giải pháp CRM hiệu quả

9 tiêu chí đánh giá giải pháp CRM hiệu quả Để tìm được cho mình một crm hiệu quả. Doanh nghiệp cần có bộ tiêu chí đánh giá liệt kê chi tiết, rõ ràng. Vậy bộ tiêu chí chuẩn để đánh giá giải pháp cho phần mềm crm hiệu quả và phù hợp là gì? […]