Phân Biệt Giải Pháp CRM Và ERP

Phân biệt CRM và ERP

Phân Biệt Giải Pháp CRM Và ERP 1. ERP là gì? ERP (Enterprise Resource Planning) là một giải pháp phần mềm chuyên hỗ trợ việc quản trị các hoạt động trong một doanh nghiệp, công ty, tập đoàn hay các tập đoàn đa quốc gia. Phần mềm ERP tích hợp tất cả các chi nhánh […]

ERP Giải Pháp Vàng Cho Doanh Nghiệp Trong Bối Cảnh Khủng Hoảng

ERP là gì

ERP Giải Pháp Vàng Cho Doanh Nghiệp Trong Bối Cảnh Khủng Hoảng Phần mềm quản lý nguồn lực hiệu quả dành cho khối doanh nghiệp – Hệ thống Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp (Enterprise Resource Planning – ERP) được đánh giá là công cụ hữu ích giúp doanh hoàn thiện công tác quản lý để sử […]