CRM Marketing

CRM Marketing CRM Marketing là quản lý quan hệ khách hàng kết hợp với tool CRM. Hỗ trợ các nhà tiếp thị marketer trong việc nỗ lực xây dựng và quản lý các mối quan hệ khách hàng. CRM Marketing là gì? CRM Marketing là đề cập đến các chiến lược và chiến thuật trong […]

Chiến lược xây dựng CRM Marketing mối quan hệ

Chiến lược xây dựng CRM Marketing mối quan hệ Với xu hướng cạnh tranh ngày càng cao, chi phí thu hút khách hàng tốn gấp 10 lần so với chi phí giữ chân khách hàng cũ. Giữ chân khách hàng là mục tiêu chiến lược của rất nhiều doanh nghiệp. Đó là phản ánh tầm […]