CRM Marketing

CRM Marketing CRM Marketing là quản lý quan hệ khách hàng kết hợp với tool CRM. Hỗ trợ các nhà tiếp thị marketer trong việc nỗ lực xây dựng và quản lý các mối quan hệ khách hàng. CRM Marketing là gì? CRM Marketing là đề cập đến các chiến lược và chiến thuật trong […]