CRM là viết tắt của từ gì?

CRM là gì

CRM là viết tắt của từ gì? Định nghĩa và hướng dẫn cho người mới tìm hiểu CRM CRM là gì? CRM là viết tắt của từ gì? có rất nhiều bạn đã bắt đầu tìm hiểu về CRM nhưng vẫn chưa hiểu rõ định nghĩa này. Trong bài viết ngày hôm nay sẽ giúp […]

CRM Là Gì?

CRM là gì

CRM Là Gì? Định nghĩa về CRM: CRM là gì?, CRM là từ viết tắt của từ gì,… CRM là viết tắt của từ Customer Relationship Management – Quản trị quan hệ khách hàng. Đó là chiến lược của các công ty trong việc phát triển mối quan hệ với khách hàng thông qua: Nghiên […]