Các bước phát triển chiến lược CRM

Các bước thực hiện phát triển chiến lược CRM Chiến lược CRM bao gồm 3 yếu tố cơ bản: chiến lược kinh doanh công ty, chiến lược khách hàng, chiến lược CRM tổng hợp từ hai chiến lược trên. Hãy cùng LONGPHAT CRM tìm hiểu 3 chiến lược nêu trên. 1. Chiến lược kinh doanh […]