Các chức năng quan trọng của phần mềm CRM chuyên nghiệp

Các chức năng quan trọng của phần mềm CRM chuyên nghiệp

Các chức năng quan trọng của phần mềm CRM chuyên nghiệp Phần mềm quản trị quan hệ khách hàng (Customer relationship management – CRM). Gồm nhiều chức năng khác nhau phù hợp với đa dạng mục đích sử dụng của doanh nghiệp. CRM liên quan tới những tương tác giữa công ty với đội ngũ […]