Tìm hiểu giá phần mềm CRM | Triển khai CRM tốn nhiều chi phí không?

Tìm hiểu giá phần mềm CRM – Triển khai CRM tốn nhiều chi phí không? Ngày nay phần mềm CRM đang được nhiều doanh nghiệp hiểu rõ tầm quan trọng, những lợi ích từ CRM trong hoạt động kinh doanh. CRM đang dần sử dụng nhiều trong các doanh nghiệp vừa – lớn – nhỏ. […]

Bảng giá phần mềm CRM | Khởi sắc Doanh thu 2021

Bảng giá phần mềm tại LONGPHAT CRM X10 doanh thu từ CRM và giải pháp CRM tổng thể bền vững >> Đăng ký Bảng giá phần mềm CRM bao gồm các chi phí: chức năng module, số lượng người dùng hệ thống, chi phí… Mời bạn tham khảo bảng báo giá phần mềm LONGPHAT CRM sau […]