Lựa chọn và triển khai hệ thống CRM trong doanh nghiệp

Lựa chọn và triển khai hệ thống CRM trong doanh nghiệp

Lựa chọn và triển khai hệ thống CRM trong doanh nghiệp Cùng tìm hiểu phần mềm CRM là gì? Lựa chon và triển khai CRM tại doanh nghiệp như thế nào? Phần mềm CRM là gì? Phần mềm CRM là phần mềm giúp lưu trữ, quản lý thông tin khách hàng. Các giao dịch bán […]

LÝ DO TRIỂN KHAI CRM CHƯA PHỔ BIẾN TẠI VIỆT NAM

lý do triển khai CRM chưa phổ biến tại Việt nam

LÝ DO TRIỂN KHAI CRM CHƯA PHỔ BIẾN TẠI VIỆT NAM Trong bất kỳ thời kỳ nào khách hàng luôn đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển công ty. Là một phần quan trọng không thể thiếu góp phần giúp doanh nghiệp tồn tại, phát triển trong thị trường. Khách hàng có thể […]

Triển khai CRM cho công ty cổ phần hơi công nghệ que hàn

Đào tạo CRM Online cho Sovigaz

Triển Khai CRM Cho Công Ty Cổ Phần Hơi Kỹ Nghệ Que Hàn (Sovigaz) tại Việt Nam Công ty phần mềm LONGPHAT CRM tự hào là đơn vị triển khai dự án crm cho công ty Sovigaz tại Việt Nam. Một số hình ảnh LONGPHAT CRM đã triển khai crm thành công tại Sovigaz . […]