Tổng Quan Về Hệ Thống Thông Tin Quản Lý MIS

tổng quan hệ thống thông tin

Tổng Quan Về Hệ Thống Thông Tin Quản Lý MIS MIS là hệ thống bao gồm con người, thiết bị, các dữ liệu, thông tin và các thủ tục quản lý/tổ chức nhằm cung cấp những thông tin cần thiết, kịp thời, chính xác cho các nhà quản lý ra quyết định. MIS LÀ GÌ? […]