Doanh nghiệp phải có chiến lược khi áp dụng CRM

Chiến lược áp dụng phần mềm crm

Doanh Nghiệp Phải Có Chiến Lược Khi Áp Dụng CRM Hiện có khá nhiều doanh nghiệp áp dụng CRM. Tuy nhiên, không phải DN nào cũng áp dụng thành công. Vậy, các doanh nghiệp cần có chiến lược khi  áp dụng CRM thành công ? Trong buổi thảo luận về chủ đề “CRM và Kinh nghiệm thực […]