Lý do khách hàng rời bỏ bạn và cách khắc phục bằng CRM

Lý do khách hàng rời bỏ bạn và cách khắc phục bằng CRM

Lý do khách hàng rời bỏ bạn và cách khắc phục bằng CRM Mất khách hàng không phải là điều gì hay ho. Ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Nhưng nó là điều tồi tệ mà bất kì nhà kinh doanh nào cũng từng mắc phải.  Khi khách hàng rời […]