Chiến lược xây dựng CRM Marketing mối quan hệ

Chiến lược xây dựng CRM Marketing mối quan hệ Với xu hướng cạnh tranh ngày càng cao, chi phí thu hút khách hàng tốn gấp 10 lần so với chi phí giữ chân khách hàng cũ. Giữ chân khách hàng là mục tiêu chiến lược của rất nhiều doanh nghiệp. Đó là phản ánh tầm […]