Tổng Hợp Sư Khác Biệt Khi Kết Hợp Marketing Automation Với CRM?

Marketing Automation và sự khác biệt

Tổng Hợp Sư Khác Biệt Khi Kết Hợp Marketing Automation Với CRM Online? CRM – quản lý quan hệ khách hàng, giúp doanh nghiệp quản lý các tương tác với khách hàng ở thời điểm hiện tại hoặc sẽ hình thành trong tương lai, từ đó hình thành các mối quan hệ trong kinh doanh. […]